Blog

Psikodrama eyleme dayalı bir psikoterapi yöntemidir. Psikodrama başlangıçta yalnızca bir grup psikoterapisi uygulaması olarak klinik ortamla sınırlı bir yöntemken, günümüzde bireysel terapide uygulanabilen; kliniklerde teşhis ve tedavi, eğitim kurumlarında eğitim aracı, insan ilişkileri, endüstri, evlilik ve aile danışmanlığında hem çocuklar hem yetişkinlerle çalışmaya olanak tanıyan bir terapi tekniğine evrilmiştir. Bireysel psikodrama uygulamaları monodrama olarak da adlandırılmaktadır. Psikodrama uygulamaları ile ilgili yazın bilgisi yıllar içinde artmıştır. Ancak monodrama uygulamaları ile ilgili yazın bilgisi halen kısıtlıdır. Bu duruma psikodrama uygulamalarının daha çok grup terapisi tekniği olarak kabul görmesi, monodrama uygulamaları ile ilgili farkındalığın az olması yol açmış olabilir. Az sayıda da olsa monodrama uygulamaları ile ilgili yapılan olgu sunumlarında ve gözlemsel çalışmalarda tekniğin tedavi edici etkinliğinin yüksek olduğu belirtilmekte, konu ile ilgili çalışmalara gereksinim olduğu üzerinde durulmaktadır. Bu gözden geçirme yazısında monodrama uygulamalarının özelliklerinin gözden geçirilmesi, hangi vakaların monodrama uygulamasından yararlanabileceğinin, grup uygulamalarına göre avantaj ve dezavantajlarının yazın bilgisi eşliğinde tartışılması amaçlanmıştır.

Metnin Tamamı PDF dosyası olarak devamında sunulmuştur....

Etki terapisi sadece size özel olarak şekillenen;  kişisel seminerler yöntemi ile uygulanır. Bu seminer tarzı bilinen, seminer mantığının dışında, sizin etkin olarak içinde bulunduğunuz bir çalışmadır. Terapist seminer içinde teknik direktör olarak bulunur ve maske, psikodrama oyunları ve terapiste özgü şemalar gibi birçok farklı materyali kullanarak bir nevi kişiye bir ayna tutar. Bu ayna tüm kirlerden arınmış ve yalnızca gerçeği gösteren bir aynadır. Kesin bir bilgi vardır ki özgüven, öncelikli olarak kişinin kendisini doğru tanıması ve tanımlamasından geçer. Etki terapisi; sizi size tanıtan bir çalışmadır.  
 

 

© 2019 İstanbul Psikodrama Derneği . Tüm Hakkı Saklıdır. Designed By SebComputer.