close

Cart

Cart

 

İSTANBUL PSİKODRAMA DERNEĞİ

Türkiye’de Psikodrama çalışmaları, değerli hocamız Prof. Dr. Abdülkadir Özbek tarafından 1974 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinde başlatılmıştır. Hemen ardından 1984 yılında Ankara’da, 1985 yılında İstanbul, İzmir ve Bursa’da psikodrama eğitim grupları açılmıştır.

İstanbul’da Prof. Dr. Abdülkadir Özbek hocamızın yetiştirdiği ilk Psikodramatistler tarafından 1992 yılında “İstanbul Psikoterapi ve Grup Terapileri Derneği” adıyla kurulan derneğimizin adı, 2007 yılında “Psikodrama ve Grup Terapileri Derneği” olarak, 2014 yılında ise İSTANBUL PSİKODRAMA DERNEĞİ olarak değiştirilmiştir.

Kuruluşundan bu yana, DR. ABDÜLKADİR ÖZBEK PSİKODRAMA DERNEKLERİ FEDERASYONU ile işbirliği halinde çalışan derneğimizin amacı, üyelerine psikodrama eğitimi vermek; psikodrama ve sosyometrinin yurdumuzda tanınması, toplumun yararlanacağı şekilde, eğitim, iş yaşamı, sosyal sorunlar gibi çeşitli alanlarda geliştirilerek kullanılması ve yaygınlaştırılması için çalışmalar yapmaktır. Bu amaçlar doğrultusunda, psikodramatist yeterliliğini almış üyeleri aracılığıyla, bireylerin kendi ni tanıma ve anlamasına, çeşitli sorunlarına çözüm bulmalarına yardımcı olmak için psikodrama grupları yürütür. Yine özel ve tüzel kişi ve kurumlara da örgütsel yapılanma, ilişkisel koruma ve iyileştirme yönünde sosyometrik inceleme, değerlendirme ve uygulamalar yapar.

Derneğimizin temel amaçlarından biri de, İstanbul’da psikodrama yöntemi ile çalışan profesyonelleri ve öğrencileri bir araya getirmek, aralarındaki iletişimi geliştirmektir. Bu amaçlar doğrultusunda Derneğimiz, çeşitli kurs, panel, çalıştay, uygulamalı ve kuramsal seminer, konferans ve kongreler düzenler.

© 2022-23 Created by -N for İstanbul Psikodrama Derneği

X