“HEPİMİZ BİRİMİZ İÇİN”

10 Ekim Dünya Ruh Sağlığı Günü; Dünya Ruh Sağlığı Federasyonu’nun bir projesi olarak doğmuş, ruh sağlığı ve ruh hastalıklarının toplumda farkındalığını ve anlaşılırlığını artırmak amacıyla 1992 yılından bu yana her yıl 10 Ekim’de kutlanmaktadır.

Bu yıl 10 Ekim Ruh Sağlığı Günü için seçilen tema “Ruh sağlığı evrensel bir insan hakkıdır.”

Ruhsal sağlığı sorunları cinsiyet, yaş, coğrafi koşullar, meslek, eğitim, ekonomik koşullar ayırt etmeden her birimizin karşısına çıkabilir.

Pandemi ile birlikte hem bölgemizde hem tüm dünyada; savaşlar, katliamlar, derin ekonomik krizler, korkunç doğal afetler ve tüm bunların sonucunda görülmemiş büyüklükte kitleler halindeki göç dalgaları ve kaynakların paylaşım adaletsizliğinin sebep olduğu aşırı ve hızlı fakirleşme toplumda her bir birey üzerine büyük ruhsal ağırlıklar yüklemiştir.  Bu ağırlıkları daha fazla taşıyamayan bireylerin sayısı arttıkça ruhsal yardım arayışı da artmaktadır.

Ruh sağlığı alanında görev alanların da aynı şartlarda olduğu; anlaşılma, desteklenme ve çalışma şartlarının iyileştirilmesi ihtiyacının arttığını da gözlemliyoruz.

İstanbul Psikodrama Derneği; bu dönemde sürecin bizi getirdiği noktada destek ve dayanışmanın günümüz şartlarında öneminin farkında olarak gönüllü görevler aldı.

6 Şubat Maraş Depremi ardından, bu amaçların bize yüklediği sorumlulukla, üyelerimizin de desteği ile öncelikli olarak “İstanbul Psikodrama Derneği Psikososyal Destek Grubunu” oluşturduk.

Alanda hızlıca inisiyatif alan Türkiye Psikiyatri Derneği ile organik bir bağ kurarak çalışmalara destek için hazır olduğumuzu ilettik.

İstanbul Psikodrama Derneği Yönetim Kurulu olarak bir araya geldik, bu süreçte yapabileceklerimize karar verdik.

Ruh sağlığı alanına ortaklaşarak katkıda bulunabilmek için 18 sivil toplum kuruluşu ile İstanbul Psikososyal Dayanışma Ağı’nın oluşum sürecinin içinde yer aldık. Böylece giderek çoğaldık ve gücümüz arttı.

Gönüllü grubumuzda Hazırlık eğitimleri yaptık. Daha önce de çeşitli afet dönemlerinde çalışmalarımız olmuştu, bilgi ve tecrübelerimizi birbirimize aktardık.

Afetin olduğu gün yola çıkan ve dönüşte tanıklıkları ile zorluk yaşayan arama ve kurtarma ekiplerine destek olmak için İstanbul dışında başka şehirlere de gittik.

Deprem bölgesinde yaşayan ve çalışan meslektaşlarımıza çevrimiçi ulaştık.

73 özel tiyatronun yer aldığı Tiyatro Kooperatifi’nin; 23 Nisan’da başlayan, Hatay’da ve Kahramanmaraş’ta 2 ay süresince çocuklar için gerçekleştireceği etkinliklerin; tiyatro oyunları, atölyeler, konserler film gösterimleri ve sokak performanslarının içerik incelemelerini yaptık ve danışmanlık verdik. Saha’ya gidecek üyeleri bir hafta süren hazırlık eğitimimize katıldılar.

Nisan ayında İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile yüz yüze destek programı başlattık. “Yardım Edene Yardım” olarak tanımlanan bu programda, 60 kişilik gönüllümüzle, toplam 150 kişiye yönelik 34 psikolojik ilk yardım grubu yaptık.

İBB’de çalışan, afet bölgesinde görev alan; sosyal çalışmacı, psikolog, öğretmen, çocuk gelişimci gibi uzmanlar ve temizlik, güvenlik görevlileri, şoförler ve tüm İBB personeli çalışmaya dahil edildi.

Yeni kurulan Çukurova Arşaluys Kayır Psikodrama Derneği üyeleri de çalışmalarda bizimle birlikte yer aldılar.

Yardım edenlerin de yardım ihtiyacı olabilir dedik. Dayanışma içinde yer alanların özverili çalışmalarına, öfkelerine, acılarına mesleki becerilerimiz ve şartların elverdiği ölçüde ulaştık, tanıklık ettik, destek olduk.

Çalışmalarda dernek kuruluş amacı doğrultusunda; temel bilimsel bilgi ve ilkelere, genel ve meslekî etik kurallara uyduk. Bireylerin ve toplumun yararını gözeten psikodrama yönteminden faydalanarak travma temelli grup çalışmaları yürüttük.

Bütün bunları yaparken “Ruh sağlığımızı koruyabilmek ve ruhsal sorunlarla karşılaştığımızda yardım alabilmenin hepimizin evrensel hakkı olduğunu hep hatırladık.”

 

  • Ekim Dünya Ruh Sağlığı Günü vesilesi ile

 “Ruh sağlığı evrensel bir insan hakkıdır.” cümlesinin altını çizerek,

İstanbul Psikodrama Derneği Psikososyal Destek Grubu içinde yer alan, derneğimizin üyesi gönüllü arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz.

Hepimiz birimiz için varız.

10 Ekim Dünya Ruh Sağlığı Günü kutlu olsun

İstanbul Psikodrama Derneği Yönetim Kurulu
Nalan Özçete
Barış Tok
Mehmet Arif Yılmaz
Çağlar Şimşek
İnanç Sümbüloğlu
Güliz Gülçin Çamaş
Ceylan Arslan Ergül
Sümeyra Altan Karlı
Kamuran Özdemir
Burak İsmanur

 Gönüllülerimiz
1. Arşalus Kayır
2. Beyhan Coşkun
3. Can Ger
4. Ejder Akgün Yıldırım
5. Füruzan Yazıcı
6. Gül Şendil
7. Hülya Deniz
8. Nevin Eracar
9. Nevzat Uçtum Muhtar
10. Öget Öktem Tanör
11. Zühal Yerlikaya
12. Nazmiye Atalan
13. Eda Ünlü Sağdıç
14. Ece Bişirir
15. Selda Hüseyinoğlu
16. Behice Boran
17. Aslı Avşar
18. Ayşegül Özadak
19. Bedia Kalemzar Karaca
20. Berna Beyhan
21. Berna Özata Yıldız
22. Berna Tunak
23. Çiğdem Çelik Yaşar
24. Deniz Borucu
25. Dilhun Bostan Ak
26. Didem Çengel
27. Elçin Biçer Bektaş
28. Elvan Çiçekçi
29. Figen Dağlı
30. Gonca Karabulut
31. Gonca Şen
32. Gülşah Yahşi Yıldırım
33. Hanife Çengel
34. Hatice Nilay Alpman
35. İnci Baydar
36. İpek Akin
37. Kerem Laçiner
38. Melike Sarıoğlu
39. Murat Aldan
40. Murat Yatmaz
41. Mutlugül Yahyaoğlu
42. Müge Beğenilmiş
43. Müge Bozkurt
44. Nevin Işın Demerli
45. Onur Arslan
46. Özge Kotan
47. Özlem Ata
48. Özlem Kölan Yavaş
49. Özüm Seda Duran
50. Pınar Kurt
51. Pınat Talaslıoğlu
52. Pınar Yüksel Aksu
53. Sanem Yaprak Doğan
54. Seçil Yüzal
55. Sevda Sakman
56. Simel Parlak
57. Sümbül Yaşayan Zararsız
58. Tuğba Ata Solmaz
59. Vesile Çetin Kazak
60. Zeynep Temizer Atalar