Blog

OKUMA GRUBUNDAN BİZE KALANLAR

Metropoldeki günlük hayat koşturmaları “şimdi ve burada” yani “an”da kalmamızı zorlaştırıyor. Ve çoğunlukla zamanla bir yarış halinde buluyoruz kendimizi. Bazen de zamanın gerisinde kaldığımızı hissettiriyor. Pek çoğumuz çalınmış zamanlarda kitap okuyoruz. Belki de ne okuduğumuzu anlamaya ne de düşünmeye fırsat bulamadan…
Yeni bir yıla girmenin verdiği heyecan ile birlikte biz de gelecek için bir tohum ekmeye karar verdik. Bir araya geleceğimiz, birlikte bir psikodrama metnini okuyacağımız ve üzerine düşüneceğimiz bir ortam hayal ettik. Bireysel bir eylem olan okumanın keyfini, psikodrama gibi grupla yapılan bir eyleme dönüştürmenin daha verimli olacağını, birlikte düşünmenin, birlikte anlam vermenin o metni daha anlamlı ve yaşanır hale dönüştüreceğini düşündük.

 2019 yılının Ocak ayı ile birlikte her ayın son Perşembe günü psikodrama okumaları yapmak ve birlikte düşünmek için toplanmaya başladık. Her ayın son perşembesi dernek merkezimizin sahnesine, yazarlar, terapistler, düşünürler, çevirmenler, psikodrama kuramları, teknikleri, kavramları, düşünceler, semboller, anlamalar, sorular, merak, paylaşım ve en önemlisi kendine düşünerek ve paylaşarak okuyacağı zamanı hediye eden okurlar konuk oldu.
Ocak ayında, Travmadan Sağ Kalanlarla Psikodrama, Acıyı Eyleme Dökmek kitabından bir metin üzerinden "Travma"yı konuştuk. "Moreno travmayı, ani, beklenmedik ve potansiyel olarak yaşamı tehdit eden bir olaya yeterli bir tepki vermekteki bu tür bir çöküş ya da felç durumunu spontanlık kaybı olarak tanımlanmıştır." Travma tedavisinde terapötik süreçleri konuştuk. Yeni sorular sorduk, deneyimlerimizi paylaştık, birbirimizden öğrendik, boş sandalyeye psikodrama ve travmayı oturttuk. Son olarak Kellerman’ın tarifledigi terapötik tören ile birbirimize veda ettik.

Şubat ayında, Psikodrama Rehberi kitabından Kate Bradshaw Tauvon tarafından kaleme alınan ve İnci Doğaner'in çevirisi olan "Psikodramanın İlkeleri"ni konuştuk.


Moreno, psikodramanın dokuz temel ilkesini listelemiştir.
1-Isınma ilkesi
2- Yaratıcılık
3 Spontanlık
4- Karşılaşma
5- Tele
6-Ortak bilinç ve ortak bilinçdışı
7- Rol
8- Benliğe karşı rol
9- Rol değiştirme ve eylem (yazar tarafından eklenmiştir)
Psikodramaya ve her bir ilkesine nesneler üzerinden ve eşleme tekniği ile baktık. Zihnimize takılanlar üzerinde konuştuk. Anlamlandırmaya çalıştık. Sorular sorduk, birbirimizden öğrendik. Son olarak önümüzdeki ay yeniden buluşmak dileğiyle veda ettik.

 

Nisan ayında, sahne de “Ayna Tekniği” vardi. Psikanalizin ve psikodramanın ortaklaştığı, ayrıştığı yerlerden metindeki protagonistlerin sahnelemelerini ele aldık. Çeviriyi yapan Emre Kapkın’ı özlemle andık.

 

 

Mayıs ayında ise, "Psikodramanın Az Bilinen Yüzü: Monodrama" isimli makaleyi okuduk. Webinar ile Gözde Özer Danış’a bağlandık. Sanki karşı koltukta o oturuyormuş gibi hissettiğimiz bir karşılaşma yaşadık. Makale ile ilgili sorular sorduk, düşündük, vakalarla anlamlandırmaya çalıştık.Okuma grubunun fikir annesi ve kolaylaştırıcı rolü ile İnanç Sümbüloğlu'na kolaylaştırıcı rolü ile etkinliğe katılarak katkılarını sunan eğitimcilerimiz Emel Atik, Barış Tok ve Gözde Özer Danış'a, hem afiş, duyuru, organizasyon ve kolaylaştırıcı rolü ile dernek sekreterimiz Kamuran Üstüay'a düzenli olarak her ay seçilen makaleyi okuyan, sorgulayan, öğrenme arzusu ile zamanını ayıran tüm katılımcılara ve son olarak da psikodrama ile ilgili yazılan tüm kitapların, makalelerin yazarlarına sonsuz teşekkürlerimizi sunarız.


İnsan sevdiği ve ilgilendiği bir alanda, başkalarıyla tartıştığında bir metnin daha derin bir iz bıraktığını deneyimledik. Merak duyan, ilgilenen herkes ile Eylül'ün son perşembesi yeni bir psikodrama metninde buluşmak dileğiyle.

 

Kamuran Üstüay

 
© 2019 İstanbul Psikodrama Derneği . Tüm Hakkı Saklıdır. Designed By SebComputer.