Seda KARAKAYA - Online Sanat Terapisi

 

Online Sanat Psikoterapi Deneyimi: Sınırlılıklar ve Avantajlar 

Sanat terapi, görsel, işitsel, dokunsal birçok yolla kişinin kendini ifade etmesinin aracı olarak sanat yapma ve sanatı kullanma yoluyla uygulanan bir tedavi ve psikoterapi metodudur. Görsel, müzik, dans, şiir ve drama gibi bir çok çeşidi vardır. Bireysel olarak ve gruplara uygulanabilir. Daha önceleri yüzyüze yapılan sanat terapi gruplarını Covid 19 salgını nedeni ile online olarak yapmak birçok kişi için uygulamanın gerekli bir parçası haline gelmiştir. Online sanat psikoterapisi; temasın olmaması, ortaya çıkan sanat ürünlerinin online platform üzerinden paylaşılması, bireysel malzeme temini, kişini n evinde her zaman uygun ve güvenli bir ortam sağlayamaması ve seans sırasında ortaya çıkan bağlantı vb. teknik sorunlar nedeni ile yüzyüze terapiye göre sınırlıdır. Öte yandan seansların online olması mesafenin önemini ortadan kaldırmış ve katılmak isteyen herkes için erişim kolaylığı sunmuştur. Haftada bir yapılan yüzyüze oturumlar online terapi ile haftada iki olabilmekte ve terapötik süreci hızlandırmaktadır. Yüzyüze ve online çalıştığım grupları karşılaştırdığım zaman her ikisinde de grup kohezyonunun oluştuğunu ancak online gruplarda bu sürecin daha geç olduğunu söyleyebilirim. Online gruplarda danışanların kendilerini yaratıcı sürece bırakabilme konusunda daha dirençli olduklarını gözlemlesem de grubun bitiş aşamasında hem danışanların sözel ifadelerine hem de anksiyete ve depresyon puanlarındaki azalmaya dayanarak terapiden yarar sağladıklarını söyleyebilirim. 

 

Seda Karakaya Cv

1990 yılında Bergama’da doğdu. GATA Hemşirelik 2012 mezunudur. İstanbul Üniversitesi Ruh sağlığı ve psikiyatri hemşireliği alanındaki yüksek lisansını 2017 yılında bitirmiştir ve aynı alanda doktora eğitimine devam etmektedir. İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde iki yıl süren Ruhsal Bozukluklarda Sanat Psikoterapileri Kursunu tamamlamıştır. Abdülkadir Özbek Psikodrama Enstitüsü ileri düzey tez aşamasındadır.

 

 

© 2019 İstanbul Psikodrama Derneği . Tüm Hakkı Saklıdır. Designed By SebComputer.