Ezgi YAMAN - Risk Altındaki Gençlerle Çalışma

 

Psikodramada Risk Altındaki Gençlerle Çalışma Eğitimi

Bu eğitim, Toledo Üniversitesi Sosyal Hizmet ve Kriminoloji bölümleri ortak programı ile sunulan 10 modüllük bir eğitici eğitiminin kısa bir özeti niteliğindedir. Risk altındaki gençlerle çalışma bilgisinin psikodramaya aktarılması üzerine durulmaktadır. Risk altında bulunan ve kırılgan gruplar olarak değerlendirilen 5 nüfus grubundan gençlerle çalışma yöntemleri ve riskler üzerine odaklanılmaktadır. Bu gruplar:

  • Irk/etnisite olarak azınlıkta kalan gruplar
  • LGBTQIA+ kimlikler
  • Sosyo-ekonomik düzeyi düşük kesimler
  • Yapabilirlik (özel gereksinimler)
  • Yabancı nüfus grupları (göçmen, mülteci ve sığınmacılar)

Eğitici: Arş. Gör. SHU Ezgi YAMAN

Kocaeli Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü'nde araştırma görevlisi olarak çalışmaktadır. Sosyal Hizmet alanında Mahkum İntiharları konulu tez çalışmasıyla Yüksek Lisans derecesine sahiptir. Doktora çalışmasını İtalya ve Türkiye’de mağdur koruma politikaları üzerine yapmaktadır. Ana çalışma konuları insan ticareti, göç, intihar çalışmaları ve çocuk korumadır.

Yaman, 10 yıldır çocuk ve kadın hakları alanlarında ulusal ve uluslarası düzeydeki çeşitli sivil toplum kuruluşlarında gönüllü ve profesyonel danışman olarak çalışmalar yürütmektedir. ECPAT Türkiye Derneği’nin Genel Sekreteri’dir. Çocukların insan ticaretinden korunması konusunda İsveç kuruluşu Child 10/ Çocuk 10 (http://child10.org/news/the-2020-child-10-award ) tarafından verilen “Fark Yaratan Uzmanlar” ödülüne sahiptir.

2014 yılından bu yana Abdülkadir Özbek Enstitüsü bünyesinde psikodrama eğitimini sürdürmektedir. İleri aşama psikodrama terapist adayıdır.

 

© 2019 İstanbul Psikodrama Derneği . Tüm Hakkı Saklıdır. Designed By SebComputer.