ATÖLYELER / GRUPLAR

Atölyeler ve gruplar aynı saatte olacağından dolayı katılımcılar ikisinden birini tercih etmelidir.

Cumartesi günü düzenlenecek 2 farklı atölyeden birine kayıt yaptıranlar Pazar günü yapılacak atölyeye kayıtlı olacaklardır.  

Atölye çalışmalarına psikodrama öğrencileri ile mezunları katılabilir.

 

Cumartesi 25.01.2020

 

1: Genososyogram uygulamasının temelleri

Dr. Gözde Özer Danış (Psikolog/Psikodramatist)

Dr. Hande Karakılıç Üçer (Psikiyatrist/Psikodramatist/Sanat Terapisti)

 

Bu çalışma, katılımcıların aile terapilerinde bir müdahale biçimi olan genososyogramın bireysel, çift ve psikodrama grup terapisinde nasıl kullanılacağına ilişkin temel bir anlayış oluşturmayı amaçlamaktadır.

Genososyogramın kısaca kuramsal temellerine değinilecektir. Daha sonra, nasıl çizileceğine ve sorulacak sorulara dair uygulama örneği gösterilecek olup, katılımcılarla imgesel bir aileye ilişkin psikodramatik bir genososyogram uygulaması yapılacaktır.

Çalışma grubu katılımcılarının genososyogram kullanımının farklı biçimlerini ana hatlarıyla öğrenmesi hedeflenmektedir.

Çalışma grubu, bir gün ve üç saat olarak planlanmıştır

 

Gözde Özer Danış

Dr. Psikolog, Psikodramatist. Lisans eğitimine Hacettepe Üniversitesi’nde sosyoloji bölümü ile adım atan ardından lisans eğitimini aynı üniversitenin psikoloji bölümünde; lisansüstü eğitimini Gazi Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik alanında tamamlayan Gözde ÖZER DANIŞ, Ankara Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik alanında doktora programını “terapötik ittifak” alanında yazdığı tez ile tamamlamıştır.

Stresle Başa Çıkma, Travma Psikolojisi, Oyun Terapisi ve Sistemik Aile Terapisi, EMDR (1. Düzey) aldığı önemli eğitimlerden bazılarıdır. Psikodrama eğitimini Dr. Abdülkadir Özbek Psikodrama Enstitüsü’nde tamamlayarak 2011-2016 yılları arasında aynı enstitüde yardımcı eğitmen, 2017 yılından bu yana eğitmen olarak eğitim gruplarında yer almaktadır. Çocuk, ergen ve öğrenci gruplarını psikodrama yöntemi ile farklı temalarla yönetmiştir. Yetişkin kanser hastaları ile yaptığı psikodrama gruplarının yanısıra yetişkinlere yönelik psikodrama merkezli yaşantı grupları uygulamalarına etmektedir. Küçük grup dinamikleri, grup içi direnç ile psikodramanın bireysel terapide kullanımı, psikodramada araştırma yöntemlerine ilişkin merakı ve çalışmaları sürmektedir. Bunların yanısıra bireysel danışma sürecinde travma, bağlanma ve terapötik ilişki özel ilgi alanlarıdır.

Hande Karakılıç Üçer

1972 Ankara doğumlu, kadın, evli.

1996 yılında Ankara’da Hacettepe Üniversitesi İngilizce Tıp Fakültesinden mezun olarak Tıp Doktoru ünvanı almış, 2005 yılında yine Ankara’da Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalında Psikiyatri Uzmanlığı ihtisasını tamamlamıştır. İhtisasını yaptığı kurumdaki eğitimini; Psikodinamik psikoterapi, Psikanalitik yönemli psikoterapi, Bilişsel Davranışçı Terapi, Kısa dinamik psikoterapi, Grup psikoterapileri, Kendilik psikolojisi, Sistemik Yaklaşım, Ruhsal Travma vs. gibi farklı ekollerde ve alanlarda dıştan eğitimler alarak zenginleştirmiştir.

Fransız Lape Hastanesi Başhekimliği, Başkent Üniversitesi Sosyal Hizmetler Bölümünde Konuk Öğretim Elemanı, Emniyet Genel Müdürlüğünde Ruh Sağlığı Merkezi Yöneticiliği, Birleşmiş Milletler Mülteci Yüksek Komiserliği (UNHCR) için mültecilerin raporlandırılmasından ve ruhsal tedavisinden sorumlu Psikiyatrist, Özel hastanelerde ve poliklinikte konsültan/tedaviden sorumlu hekim gibi farklı mesleki roller üstlenmiş; halen Ankara’da kendine ait özel muayenehanesinde klinisyen psikiyatri hekimliği yapmaktadır. Psikofarmakolojik tedavi yanı sıra, Türkçe, Ingilizce ve Fransızca dillerinde bireysel ve grup psikoterapileri hizmeti vermektedir. 1999 Marmara depremi esnasında/sonrasında arama-kurtarmacı, çevirmen, ruh sağlığı çalışanı rollerinde ulusal ve uluslararası afetlerde psikososyal destek çalışmalarında gönüllü yer almıştır. On altı yıl süresince Türkiye Psikiyatri Derneği Afet ve Ruhsal Travma Biriminin koordinatörlüğünü yürütmüştür ve halen birim üyesi olarak yer almaya devam etmektedir. Afetlerde Psikososyal Hizmetler Birliği (APHB) kurucu üyesidir. Ruhsal travmaya ve yasa yaklaşım özel ilgi alanlarındandır.

2017 yılından beri Uluslararası Sağlık ve İnsan Hakları Birliğinin (International Society for Health and Human Rights: ISHHR) seçili Başkanıdır (Secretary General). Aynı oluşumun, 2021 yılında Kolombiya’da düzenlenmesi planlanan Uluslararası Kongresinin Düzenleme Kurulundadır.

Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Diğer Birleşmiş Milletler Organları, Avrupa Birliği gibi uluslararası kuruluşlara ve Sefaretlere yönelik İngilizce/Fransızca kurumsal müdahaleler düzenlemekte, eğitimlerde ve psikolojik destek projelerinde bulunmaktadır.

Ulusal ve uluslararası bilimsel platformlarda yayınları, kitap bölümleri, sözel bildirileri ve oturum başkanlıkları vardır. 

2011 yılında başladığı; Aura Psikoterapi, Sanatla Tedavi ve Eğitim Merkezi ve Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri AD işbirliğinde yürütülen Sanatla Terapi ve Yaratıcılık eğitimini 2016 yılında tamamlayarak Sanat Terapisti; yine 2011 yılında başladığı Federation of European Psychodrama Training Organizations (FEPTO) tarafından akredite olan Dr. Abdülkadir Özbek Psikodrama Enstitüsü bünyesindeki Psikodrama eğitimini 2017 yılında tamamlayarak Psikodramatist ünvanlarını kazanmıştır. 

2017 yılında Enstitü’de yardımcı eğitici olarak Ankara Eğitim Grubunda görev almaya başlamıştır.

Psikodrama alanında ulusal düzeyde; iki dönemdir Ankara Psikodrama Derneği Denetleme Kurulu üyesidir. Yine 2018 yılından beri, Psikodrama Dernekleri Federasyonu Genel Sekreteri görevini sürdürmektedir. Psikodrama öğrenciliğinden başlayarak, Bergama Grup Psikoterapileri Kongrelerinde yabancı psikodramatistlere çevirmenlik yapmıştır.

Psikodrama’da uluslararası düzeyde; International Association of Group Psychotherapies (IAGP) üyesi, FEPTO’da: FEPTO Groupe Francophone (Fransızca konuşan psikodramatistler grubu) üyesi olmasının yanı sıra, FEPTO Task Force for Peace Building and Conflict Transformation (Barış İnşası ve Çatışma Dönüşümü için Görev Gücü) üyesidir.

2020 yılında Bergama’da düzenlenmesi planlanan 45. Grup Psikoterapileri Kongresinin Düzenleme Kurulunda Bilimsel Sekreterya’da görevlidir. Yanı sıra aynı kongrede çevirmen rolü üstlenmiştir.

 

2: Sosyal atom uygulamasının temelleri.

Psk. Özlem ULUTAŞ AKARKEN (Psikodramatist)

Psi. Dan. Tuğba YÜCEL (Psikodramatist)

 

Bu çalışma, katılımcıların psikodramada sıklıkla kullanılan ve bir müdahale biçimi olan sosyal atom çalışmasına ilişkin temel bir anlayış oluşturmayı amaçlamaktadır.

Sosyal atomun kısaca kuramsal temellerine değinilecektir. Daha sonra, bireysel terapide ve psikodramada nasıl uygulanacağı örnekler üzerinden anlatılacaktır. Katılımcılaırn süreci deneyimlemelerine olanak verecek küçük örneklerle konu anlatımı tamamlanacaktır.

Çalışma grubu katılımcılarının sosyal atom kullanımının farklı biçimlerini ana hatlarıyla öğrenmesi hedeflenmektedir.

Çalışma grubu, bir gün ve üç saat olarak planlanmıştır.

 

Özlem Ulutaş Akarken

1977 Ankara doğumludur. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Psikoloj Bölümü mezunudur. 1999 Marmara depremi sonrasında bölgede 4 yıl boyunca “psikolojik ilk yardım, psikolojik travmaya temel müdahale, travmaya yönelik saha çalışmaları” gibi konularda çeşitli psikososyal destek çalışmalarında yer almıştır. 2004 yılından bu yana Ankara’da PARLA Özel Eğitim Merkezi’nde farklı gelişen çocuklar, ergenler ve aileleriyle özel eğitim, konuşma-dil becerileri, sosyal beceriler alanlarında çalışmaktadır. Ayrıca 9 yıldır Ankara’da ARDIÇ Ruh Sağlığı Merkezi’nde çocuk ve ergenlerle çalışmaktadır. Dr. Abdülkadir Özbek Psikodrama Enstitüsü’nde psikodrama eğitimini tamamlamış, 2013 yılından bu yana Dr. Abdülkadir Özbek Psikodrama Enstitüsü’nde “psikodramatist, psikodrama eğiticisi” olarak görev yapmaktadır. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Sosyal Psikiyatri Yüksek Lisans Programı’nda konuk eğitmen olarak “Sosyal Psikiyatriye Giriş” dersi kapsamında “psikodrama ve sosyodrama” konularında eğitim vermektedir. “Psikolojik Travma, Psikososyal Destek, Çocuk İhmal ve İstismarı” alanlarında çeşitli kurumlarla çalışmalar yürütmektedir. Bazı devlet kurum ve kuruluşlarıyla (Sağlık Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Keçiören Kaymakamlığı, Çankaya Belediyesi, çeşitli Kalkınma Ajansları)  yürütülen çeşitli hizmet içi eğitim ve kapasite güçlendirme programlarında “psikodramatist” olarak görev almıştır. Ayrıca çeşitli sivil toplum kuruluşları ile “eğitici eğitimleri, kurumsal kapasite geliştirme programları” içerisinde yer almıştır. Ankara Psikodrama Derneği Yönetim Kurulu’nda Başkan Yardımcılığı görevini yürütmüştür. Halen Türk Psikologlar Derneği Genel Merkez Yönetim Kurulu’nda Genel Saymanlık görevini sürdürmektedir. Türk Psikologlar Derneği Ankara Travma ve Kriz Birimi’nde uzun yıllardır gönüllü olarak görev yapmaktadır. İnsana, umuda ve çocuklara inanmaktadır.

Tuğba Yücel

2008 Yılında Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik bölümünden mezun olmuştur. Çeşitli okullar, özel eğitim merkezleri ve danışmanlık merkezlerinde meslek yaşamına başlamıştır. 2009 yılında başladığı Psikodrama eğitimini 2016 yılında tamamlayarak Psikodramatist olmuştur. 2017 yılında Abdülkadir Özbek Psikodrama Enstitüsü’nde yardımcı terapist olarak görev almaya başlamıştır. 2011 yılından beri kendi kurduğu Tuğba Yücel İçgörü Psikodrama & Pedagojik/ Psikolojik Danışmanlık Merkezi”nde  hizmet vermektedir. 2019 yılında donanımlı bir uzman ekiple “Çocuk Dili TİNO Kreş ve Gündüzbakımevi” ‘ni kurmuştur. Psikodramanın yaygınlaşması İçin kurum içi ve kurum dışı tüm atölye, eğitim ve uygulamalarında psikodramayı temel alan uygulamalar yapmaktadır. Farklı disiplinleri psikodrama İle birleştirmek ve yeni bir çıktı oluşturmayı çok önemsemektedir. Sinema ve Psikodrama”,Masal ve Psikodrama” , “Anne/Çocuk Oyun ve Psikodrama”, “Mindfullness ve Psikodrama” , “Roman ve Psikodramagibi uygulamaları bulunmaktadır. Bunun yanında tema odaklı atölyeler yaparak birçok konunun psikodrama İle çalışılmasını yaygınlaştırmaktadır. Psikodrama Atölye konularından bazıları : Kardeş Rekabetine Psikodramatik Bakış, Çocuğum Çocukluğum Psikodrama Atölyesi, Sınırlar Psikodrama Atölyesi, Rolleri İle Kadına Psikodramatik Bakış,  İyileştiren İlişki Psikodrama Atölyesi, Büyükannemin Mirası Psikodrama Atölyesi”, “Duygu Regülasyonu Psikodrama Atölyesi” vb. Aynı zamanda Ankara’da halka açık Psikodrama Kampları düzenlemektedir. Farklı terapi eğitimleri almıştır ve master eğitimine devam etmektedir. Psikodramayı şefkatli bir kucak olarak değerlendirmekte ve tüm dokunuşlarına yürekten inanmaktadır.


26.01.2020/PAZAR

 

Derinin Altındaki Katmanlar

İnanç Sümbüloğlu

“Sözden önce hareket vardı.”

 

Grup süresince  yaratıcı hareket ve dans terapi teknikleri ağırlıklı olarak kullanılacaktır.  Doğaçlamalar, sözün ötesindeki hatırlamalar, birlikte ama yalnız denemeler ve açığa çıkan katmanlar, bedenin hatırlamaları Moreno’dan ilhamla  psikodrama sahnesine aktarılacaktır.  Deneyimin araştırma sorusu “Bedenin hatırladıkları söze gelebilir mi?”  üzerinden şekillendirilmiştir.

 

İnanç Sümbüloğlu

Uzm.Klinik Psikolog ve Psikodramatist

1981 yılında Ankara’da doğmuştur. Kabataş Erkek Lisesi ardından Hacettepe Üniversitesi’nde Psikoloji okumuş, İstanbul Bilgi Üniversitesi’nden Uzman Klinik Psikolog ünvanını almıştır. Dr. Grup Abdülkadir Özbek Psikodrama Enstitüsü’nden psikodramatist ünvanını almıştır ve eğitici olma yolunda çalışmalarına devam etmektedir. Yetişkin öğrenme tasarımları üzerine doktora eğitimine ve Dans Terapi eğitimlerine devam etmektedir.

Monti ve Alva isimli iki kedisi olan İnanç “herkes için her yerde ruh sağlığı” mottosu ile toplum ruh sağlığı alanında çalışmaktadır. Bir İZ Toplum Ruh Sağlığı ve Oyun Terapileri Derneği kurucu ve yönetim kurulu üyesidir.

 

GRUPLAR

 

YENİ BAŞLAYANLAR İÇİN PSİKODRAMA

Barış Tok -Nalan Özçete

 

Bu çalışmayla bir insan topluluğundan grup oluşturma ve birbirini tanıma, anlama, anlaşılma ile grup olma sürecine evrilişini birlikte deneyimleyelim. Psikodramanın büyülü dünyasında kendimizi ve ötekini keşfetme deneyimine davetlisiniz

 

Barış Tok

Psikolog – Psikodramatist

Dans/Hareket Terapisti

ilk orta ve lise eğitimlerimi Tarsus ve Mersin'de tamamladı. Ankara Üniversitesi DTCF Psikoloji mezunudur. Abdülkadir Özbek Psikodrama Enstitüsünde Psikodrama Terapisti oldu ve aynı enstitüde eğiticidir. Aynı zamanda Dans ve Hareket Terapistidir. Uzun yıllar Bakırköy Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde çeşitli kliniklerde çalıştıktan sonra 2005 yılından beri Gençlik Danışma Merkezinde gençlerle ve aileleriyle bireysel danışmanlık çalışmalarını yürütmektedir. Toplumsal ve ruhsal travma, kadının insan hakları, göç gibi konularda değişik zamanlarda gönüllü projelerde görev aldı. Psikodrama ile Dans ve Hareket Terapisini bütünleştiren çalışmalar yapmaya devam etmektedir.

 

Nalan Özçete

Psikolog & Psikodramatist

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü’ nden mezun oldu.

Kapatılıncaya kadar Şişli Belediyesi Kadın Sığınma evinde, Bakırköy Kadın Sığınma Evi’nde çalıştı. Bakırköy Ruh sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi AMATEM (Alkol ve Madde Bağımlılığı Tedavi Merkezi, İstanbul) Servisi’nde başladığı göreve şu anda devam etmektedir. Bağımlı hastaların tedavi sürecinde grup psikoterapisi ve psikodrama tekniklerini etkin olarak kullanmaktadır. Çeşitli meslek derneklerinin üyesidir. İnsan eliyle yapılmış travmalara maruz kalan kişilerle ilgilenen sivil toplum kuruluşlarıyla çalışmaya devam etmektedir. Psikolog Nalan Özçete 2003 yılından bu yana Dr.Abdülkadir Özbek Psikodrama Enstitüsü eğitmenleri arasındadır. Enstitünü’nün açtığı farklı eğitim gruplarında yönetici ve yardımcı yönetici olarak çalışmaktadır. Psikodrama ve Grup Terapileri Derneği’ nde aktif olarak sorumluluk ve görevler aldı.

 

GENOSOSYOGRAM

Ertan Görgü

İçerik:Genososyogram/Aile ağacı; aile örüntülerimizi, hastalıkları, kuşaklararası geçişleri ve bunların bugünkü yaşantımıza etkilerini, farkında olmadığımız tekrarlayan “derindeki katmanlarda” olan olayları görmemizi ve bunları çözümlememizi sağlayan bir psikodrama tekniğidir.

Çalışmada aile ağacının nasıl çizileceği öğretilir ve her katılımcının aile ağacı çizilir. Psikodrama teknikleri kullanılarak katılımcıların aile ağacındaki önemli olaylar, duygular, kişiler ile rol değiştirmesi, kendi hayat sahnesine dışarıdan bakması ve bunları değiştirebilmesi sağlanır.

Aile ağacı ile elde edilen bilgilerle, problemli ilişkilere, tekrarlayan olaylara, travmalara, hastalıklara vb. müdahale edilebilir ve böylece bunların kuşaktan kuşağa etkileri ve tekrarları engellenebilir.

 

Amaç:Katılımcıların genososyogram tekniğini uygulamayı öğrenmesi ve kendi genososyogramlarını çizerek farkındalıklarının artmasına katkı sağlamaktır.

Uygulama: Tüm katılımcılara, olay/durumların simgeleri ve kuşakların nasıl çizileceği gösterilecektir. Katılımcılar çizimlerini yaptıktan sonra isteyen katılımcılar ile protagonist çalışması yapılabilir.

Süre: 2 gün 3’er saat.

Katılımcılar:Psikodrama eğitimine devam edenler ve mezunlar.

Yrd.Doç.Dr.Ertan Görgü

2000 yılında Hacettepe Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık bölümünde lisans, Marmara Üniversitesinde yüksek lisans ve doktora eğitimlerini tamamlamıştır. 2014 yılında Abdulkadir Özbek Psikodrama Enstitüsünde psikodrama eğitimini tamamlamıştır. Ulusal ve uluslararası düzeyde çok sayıda psikodrama eğitimcisi ile çalışmıştır. Halen İstanbul’da bir devlet üniversitesinde (İstanbul Medeniyet Üniversitesi) çalışmaktadır. Ayrıca İstanbul Işık Üniversitesi klinik psikoloji yüksek lisans programında psikodrama dersleri vermektedir.  Farklı özellikteki birçok grupta psikodrama grupları yönetmiştir. Halen sporcular, hakemler ve üniversite öğrencileriyle aktif olarak psikodrama uygulamaktadır. Yayınlanmış çok sayıda makalesi bulunmaktadır. Ulusal yayınlarından birisi psikodramanın etkililiği üzerine bir grup çalışmasıdır.

 

BEN VE ANADOLU

Füruzan Yazıcı, Gül Şendil

Anadolu onlarca katman medeniyeti, yüzlerce farklı kültürü kucaklayarak içinde barındırmıştır. Doğduğumuz, büyüdüğümüz bu topraklarda ki yaşanmışlıkların “Ben”deki izlerine bakış”

Süre: 2 gün 3’er saat.

Füruzan Yazıcı

1942  de doğdu. 1964 de İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümünü Bitirdi.Ayni yıl Bakırköy Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesin de işe başladı.Daha  sonra Bahçelievler Çocuk Sitesi ve Erzurum Atatürk Üniversitesinde çalıştı..1973 ilk çalıştığı hastaneye döndü .Mesleği ile ilgili  her alanda ve özellikle psikotik hastalar ile çalıştı.2000 yılında emekli oldu.1997  Yılında ''Kronik Şizofrenlerde Sosyometrik  İnceleme ''  başlıklı tezi ile Psikodramatist oldu.

Abdülkadir Özbek Psikodrama Enstitüsü Eğitmenidir. Eğitim grupları dışında da,emekli olduktan sonra, çalıştığı  hastanede,psikotik hastalar ile psikodrama grupları, ayrıca ayni hastane de çalışanlar  ile '' Psikodrama Yaşantı Grupları'  yapmıştır.

Prof. Dr. T. Gül Şendil

1981 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümünden mezun oldu. Mezuniyetinden sonra iki özel hastanede klinik psikolog olarak görev yaptı. 10 yıl devam eden bu klinik çalışmaları süresince, evlilikleriyle ve çocuklarıyla ilgili çeşitli sorunları olan yüzlerce anne baba ile çalıştı. 1991 yılında İstanbul Üniversitesi Onkoloji/Eğitim ve Sosyal Hizmetler Bilim Dalı yüksek lisans programını bitirdi. Aynı yıl İstanbul Üniversitesi Psikoloji Bölümünde öğretim görevlisi olarak göreve başlayan Şendil, Bölüme bağlı olan Psikolojik Danışmanlık ve Uygulama Merkezi’nde anne babaların çocuklarıyla yaşadığı sorunlar üzerinde çalışmaya devam etti. Bu uygulamalı çalışmaları sırasında çok sayıda psikoloji öğrencisine eğitim verdi. 1999 yılında doktora derecesini aldı. 2000 yılında yardımcı doçent; 2008 yılında doçent, 2014 yılında ise profesör oldu. Çalışma alanları duygusal sosyal gelişim, çocuk yetiştirme tutumları, bağlanma, evlilik çatışması ve çocuk, psikodrama. Dr. Abdülkadir Özbek Psikodrama Enstitüsü’nde 1991 yılında başladığı psikodrama eğitimini 2002 yılında tamamlamış ve 2006 yılından bu yana Dr. Abdülkadir Özbek Enstitüsü’nün eğiticisi olarak çalışmaktadır.

 

ÇAMUR TERAPİ İLE PSİKODRAMA İÇİÇE

Kamuran Üstüay –Devran Tan

Daha çok farkında olduğumuz andan farkındalık dışı alana doğru katman katman giden bir yolculuk deneyimleyecekler. Bu yolculukta kişilerin kendini keşfetme ve anlama noktasında çamur terapisi ve psikodrama eşlik edecektir. Çamur terapisi ile serbest çağrışımla açığa çıkan derindeki katmanlarda bastırılmış duyguları psikodrama ile çalışacaklardır. 

Süre: 2 gün 3’er saat.

Kamuran Üstüay

Uzm.Psikolojik Danışman/ Psikodramatist

Oyuncu olma hayali ile çıktığı yolda yolu önce Ankara Üniversitesi psikolojik danışmanlık ile sonra Gazi Üniveristesi ile yüksek lisans, sonra psikodrama ile kesişti ve psikodrama ile tanıştığı ilk andan itibaren aradığını bulduğunu hissetti. Yöret Vakfının “Toplumsal Liderlik Projesine” başvurdu, seçilen sekiz uzmanla birlikte bir aylığına Amerika’ya gitti ve oradaki hem eğitim hem de sosyal hizmetlerle ilgili projelere katılarak deneyim kazandı. Amerika’da “Arabuluculuk” eğitimi aldı. 2014 yılında Dr. Abdulkadir Özbek Psikodrama Ensitüsünden “Özgünlük ve Psikodrama” konulu tez çalışması ile mezun oldu. Bireyin iyilik halinin toplumun geneline yayılması için her yaştan farklı roldeki insanla karşılaştı. Çocuk psikodraması eğitimini Fepto'nun eğitimcilerinden Stefan Flegelskamp ve Milena Mutafchieva'dan aldıktan sonra hem kendi çocukları ile oynadığı oyunların hem de atölyelerdeki çocuklarla oynadığı oyunların ruhu değişti. İstanbul Psikodrama Derneği genel sekreteridir. Oyun Terapileri Derneğinin yönetim kurulundadır. Çember Hareketi’in kurucularındandır. Evli ve iki çocuk annesidir.

 

Doç.Dr. Devran Tan

Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi 2000 mezunu olup, Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden Psikiyatri uzmanlığını (2006) almıştır. Mecburi hizmetini Şırnak Devlet Hastanesi’nde (2006-2008) yapmıştır. Amerika'da National Institute of Mental Health (NIMH-Ulusal Akıl ve Ruh Sağlığı Enstitüsü) ve Harvard Üniversitesi Tıp Fakültesi Massachusetts General Hospital'da Bipolar Bozukluk ve Konsültasyon-Liyezon Psikiyatrisi alanında bilimsel araştırma ve klinik deneyimleri olmuştur. Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'deki görevinden (2009-2019) ayrılmış olup halen, Kent Üniversitesi Psikoloji Bölümü'nde ders vermektedir ve muayenehanesinde görev yapmaktadır. Uzmanlık tezinde Erişkin tip Dikkat eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB) ile Alkol Bağımlılığını çalışmıştır. Nörobilim (neuroscience) alanında çalışmaları sürmektedir. Son çalışması, DEHB ve Bipolar bozukluk'un bilişsel aktiviteler ve dürtüsellik açısından karşılaştırılmasıdır. Çeşitli kongrelerde ve eğitimlerde özellikle DEHB, bipolar bozukluk ve eşlik eden diğer psikiyatrik bozuklar ile ilgili sunumları vardır ve devam etmektedir. 2012’den beri  Psikanalist Ayla Yazıcı süpervizörlüğünde Psikanalitik yönelimli destekleyici psikoterapi yapmaktadır. Şu anda, Tavistock Portman Psikanaliz Enstitüsü'nde Psikanalitik  Psikoterapi eğitimine devam etmektedir. Ayrıca, Psikanalitik yönelimli Psikoterapi ve çamur materyalini kullanarak Sanatla Psikoterapi yapmaktadır. Yeni bir alan yaratarak Çamuru psikoterapi sürecine entegre edip Çamurla Terapi yapan Psikoterapist Devran Tan, Temmuz 2019'da Londra'da Uluslararası Sanat Terapisi Pratiği ve Araştırma Konferansı'nda "Yeni Yaklaşımlar" bölümünde deneyimlerini sunmuştur. Bu alanda Sanat Terapisti Francesca LaNave ile çalışmaktadır. yapmakta olup kendisinden çamurla terapi için de destek almaktadır. Devran Tan, ofisinde kurduğu atölyesinde çamurla terapi ile bireysel terapi ve grupçalışmaları yapmaktadır.İngiliz Sanat Terapileri Derneği’nin düzenlediği Sanat Terapisi Temel Kursu'nu (Art Therapy Foundation Course) ve Sanat Terapisi odaklı Mentalizasyon Terapisi eğitimini bitirmiştir. Ayrıca, Uludağ Üniversitesi'nin Çocuk resimlerini yorumlama eğitimini tamamlamıştır. 2010 yılında seramik sanatçısı Fatma Sağ Tunçalp ile başladığı seramik çalışmalarını son birkaç yıldır kendi atölyesinde devam etmektedir. Halen, Sanatçı Serap Gümüşoğlu ile çalışmaktadır. Katıldığı beş sergi bulunmaktadır. Çalışmalarında Wabi-Sabi tarzını benimsemiştir.

 

GENÇLİK KATMANI

Nazmiye Atalan

Gençlik, toplumun, büyük olduğunu yadsıyıp, çocuk olarak gördükleri halde, onun büyükler gibi davranmasını istedikleri bir yaş dilimidir.

Gençlik, ergenlik, delikanlılık, yeniyetmelik gibi karşılıkları olan bir dönemi adlandırma çabası, uluslararası dilde adolesan terimi ile anılır. Gençlik dönemi 15-25 yaş arası bir döneme denk düşer genel olarak bakıldığında. Ama sadece yaş kriterlerine bakılmaksızın, kişinin yaşadığı kültür, aldığı sorumluluklar, evlilik, bir ailenin sorumluluğunu yüklenmek, kendi ayakları üzerinde durmaya başladığı zaman dilimlerini de barındırır. Dolayısıyla 13 yaşında evlendirilen bir kız çocuğu gençlik dönemini yaşayamadan yetişkinlerin dünyasına karışıverir ya da 30 yaşında henüz ailesi ile yaşayıp öğrenim yaşamını sürdüren biri de hala genç kategorisinde değerlendirilebilir.

Bedensel değişikliklerin hızlandığı, cinsel uyarıların başladığı bir dönemdir aynı zamanda.

Sadece gençliği tanımlamaya çalışırken bile çeşitli katmanlar, kavramlar çıkar karşımıza. Ya genç olmak… bunca karmaşanın içinde bir bütün olma, birey olma çabası gösterirken, karışık, bazen inişli çıkışlı duygularla boğuşuyor olmak gencin gözünden nasıl anlatılabilir? Bu grupta, belki şu an içinde bulunduğumuz, ya da bir süre önce geride bıraktığımız kah özlemle anıp kah neler neler atlattım dediğimiz, çeşitli katmanları içinde barındıran bu dönemi, usulca aralayabilir neler olup bittiğine birlikte bakabiliriz.

Süre: 2 gün 3’er saat.

Nazmiye Atalan

Uz.Sosyal Çalışmacı ve Psikodramatist

1980 yılında Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bölümünü bitirdi. 1987 yılında “Adölesan İntihar Girişimlerinin Psikososyal Nedenleri”başlıklı tezini hazırlayarak İstanbul Üniversitesi Çocuk Sağlığı Enstitüsü’nde yüksek lisansını tamamladı.

1983‐2005 yıllarıarasında Sosyal Hizmet Uzmanı olarak, İstanbul Üniversitesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı’nda 22 yıl çalıştı. Bunun 9 yılı Acil Dahiliye ve Genel Dahiliye polikliniklerine başvuran intihar girişimcileri ve diğer psikosomatik şikayetlerle başvuran hasta ve aileleri ile, 1992 yılından sonra 13 yıl Hematoloji Bilim Dalı KİT ünitesinde, Kemik İliği Transplantasyonu olan hasta ve aileleri ile bireysel görüşmeler yanı sıra ve meşguliyet, sanat ve grup terapileri yaptı.

1997 yılında Hollanda’ya gitti. Zihinsel engelli birey ve aileleri ile çalışmak üzere “Küçük Adımlar” projesinin Türkiye’de yaygınlaştırılması için “Eğiticinin Eğitimi” sertifikasını aldı ve ilk basamak eğitimlerini verdi. 2000 yılında Dr. Abdülkadir Özbek Enstitüsü’nde psikodrama eğitimine başladı ve 2006’da “İşitme Engelli Çocukların Ebeveynlerinin Kaygı Düzeyinin Psikodrama Yöntemi ile Azaltılması” başlıklı tezini vererek “Psikodramatist” belgesini aldı ve aynı yıl Enstitünün eğitmenleri arasına katıldı. O tarihten itibaren psikodrama alanında değişik gruplarla ve özürlü aileleri ile psikodrama grupları yaptı. Psikodrama ile kişisel gelişim grupları yaptı. 2014 ve 2015 yıllarında Aile Terapileri Eğitimlerinde psikodrama dersleri verdi. 2014- 2018 yılları arasında Kemerburgaz Üniversitesi Sosyal Hizmet Meslek Yüksek Okulu’nda meslek dersleri, 2016- 2019 tarihlerinde Yeditepe Üniveristesi Rehabilitasyon ve Psikolojik Danışma Bölümünde psikodrama dersleri vermiş olup halen bu görevini sürdürmektedir.

Uluslararası Grup Psikotrapileri Kongrelerinin düzenleme ve bilimsel kurullarında ve İstanbul Psikodrama Günleri’nin düzenlenme kurullarına aktif görevler aldı. 1995‐2005 Hematoloji Yardım Derneği kurucu üye ve yönetim kurulu üyesi olarak, 2007-2010 ve 2014-2016 yıllarında İstanbul Psikodrama Derneği yönetim kurullarında aktif görev aldı.

 

İLİŞKİLERİMİZDEKİ KATMANLAR.

Nuşin Sarımurat Baydemir, Emel Atik

İlişki nedir? Nasıl ilişki kuruyoruz?

Yakın ilişki seçimlerimizde bilinç dışı nasıl çalışıyor?

Yakın- çift ilişkilerinde dönemler ve buna bağlı sorunlar neler?

Patolojik ilişkilere örnekler.

İlk gün uygulamalı kuramsal bir çalışma ve psikodrama yaşantı grubuyla devam edilecektir.

Süre: 2 gün 3’er saat.

 

Dr.Nuşin Sarımurat Baydemir

İstanbul Tıp Fakültesi’nde, psikiyatri uzmanlık eğitimi aldı. Uzmanlık eğitimi döneminde, Prof. Dr. Ulviye Etaner’in öncülüğünde psikoanalitik eğitim; Prof. Dr. Şahika Yüksel’in öğrencisi olarak bilişsel-davranışçı psikoterapi eğitimi aldı. Aynı dönem, 1986’da grup psikodrama eğitimine başladı. Cinsiyet rolleri, cinsel işlev bozuklukları, evlilik sorunları ve kadın ruh sağlığına ilişkin çalışmalar yaptı. New York’da Ackerman Institute for Family Therapy’de aile ve çift terapisi eğitimi aldı. 1995 yazında Türkiye’ye döndüğünde İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Onkoloji Enstitüsü’nde hastalar, hasta yakınları ve hekim ilişkileri konularında grup çalışmaları gerçekleştirdi. 1996’da İlişki Psikoterapileri Enstitüsü’nü kurdu. 1998’de aile ve çift psikoterapileri konusunda eğitim vermeye başladı. 1999 dönemi eğitim öğrencilerinden bir grupla “Aile Terapisi Terim Sözlüğü”nün yazılmasına öncülük etti. 2001’de “Psikodramanın çift grup terapisinde uygulanması” konulu tezi sonrası Abdülkadir Özbek Psikodrama Enstitüsü psikodrama terapisti oldu. 2001 – 2004 yılları arasında 300 saat Jungien psikodrama eğitimi(İsviçre Jung Enstitüsü’nden) ve aynı dönem 3 yıl Gestalt psikoterapisi eğitimi (H. Nita Scherler’den) aldı. Cinsel Eğitim Tedavi ve Araştırma Derneği (CETAD) ve Türkiye Grup Psikoterapileri Derneği’nin eğitimci üyelerinden oldu. International Association of Group Psychotherapy (IAGP), Aile ve Evlilik Terapileri Derneği (AETD) ve International Family Therapy Association (IFTA) üyesidir. 1997’den 2007 yılına kadar  yarı zamanlı olarak Boğaziçi Üniversitesi’nde çalışmıştır. 2007 yılında emekliye ayrılmıştır. Halen Bilgi Üniversitesi, Çift ve Aile Terapisi sertifika programında, İlişki Psikoterapileri Enstitüsü’nde eğitmenliğini sürdürmektedir. 2012 yılında kurulan Çift ve Aile Terapileri Derneği (ÇATED) ‘in ilk yönetim kurulu başkanıdır. Bu dernek bünyesinde çocuk hakları koruma platformu ile çalışan aile ve altarnetif aile komitesinin başkanlığını sürdürmektedir. Evli ve bir çocukludur…

 

Dr.Emel Atik

1964 doğmuştur. İlk-orta-lise öğrenimini burada tamamladıktan sonra 1981 yılında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’ni kazanmıştır. 1987 yılında mezun olan Atik, Nevşehir ili Avanos ilçesinde mecburi hizmetini tamamladıktan sonra İstanbul Göztepe SSK hastanesine tayin edilmiştir. Bu hastanenin Nefroloji-Diyaliz-Transplantasyon ünitesinde, 1990-2008 yılları arası çalışmış ve emekli olmuştur. 2008 yılından bu yana, diyaliz, iş yeri hekimliği gibi değişik alanlarda yarı zamanlı olarak hekimlik yapmayı sürdürmektedir.

Psikodrama eğitimine 2002 yılında Zuhal Yerlikaya-Kemal Yerlikaya yönetiminde başlamış, iki yıl çalıştıktan sonra, Nuşin Sarımurat Baydemir- Beyhan Coşkun ile devam etmiştir. 2010 yılında, ‘’Diyaliz Hastaları ile Psikodrama Çalışması’’ adlı tezini tamamlayarak psikodrama yöneticisi olmaya hak kazanmıştır. Eğitimi süresince kendi eğitim grubu çalışmalarının yanı sıra, İstanbul Psikodrama günleri, Ankara Psikodrama günleri, Uluslararası Grup Psikoterapileri Kongresi ve İstanbul Psikodrama Derneği’nin düzenlediği pek çok etkinlikte hem düzenleme kurullarında yer almış, hem de katılımcı olarak yerli ve yabancı çeşitli psikodramatistler ile çalışmıştır. Ergen gruplarıyla, ilkokul çağı çocuk sahibi annelerle, üniversite hazırlık aşamasındaki gençlerle, mahalle derneği üyesi çocuk ve gençlerin yaşadıkları grup travmasında vb. olmak üzere gönüllü olarak psikodrama grupları yönetmiştir.

 

İstanbul Tabip Odası aktivisti ve pratisyen hekimlik komisyonu ile işyeri hekimliği komisyonu üyesidir. 2012- 2014 döneminde İstanbul Tabip Odası yönetim kurulu üyesi ve İstanbul Psikodrama Derneği yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmıştır. Halen Pratisyen Hekimlik Derneği yönetim kurulu üyesidir. İstanbul Psikodrama Derneği üyeliği ise 2002 yılından itibaren sürmektedir.

 


 

© 2019 İstanbul Psikodrama Derneği . Tüm Hakkı Saklıdır. Designed By SebComputer.