13.İstanbul Psikodrama Günleri

Bu yıl, yüzeyden daha derine doğru “Derindeki Katmanlara” doğru bir yolculuk yapacağız.

Ağacın köküne dökülen su nasıl ağacın her dalının en uç noktasına kadar gidiyorsa psikodramada çalıştığımız her konu, her an, ruhumuzun her tarafına etki ederek onu harekete geçirir. Sanki her bir katman iç içe geçen ve örten “soğan kabuklarına” benzer. Her bir katman üzerine yapılan çalışma, kişiyi kendi özüne ve gerçek benliğine yaklaştırdığına inanılır.

Derindeki Katmanlar her bir soğan kabuğunda zihnimizde ve ruhumuzda bıraktığımız sorular, izler taşır. Her bir yapı kendi içinde katman katmandır aslında. Toplumdaki katmanlar, ailedeki katmanlar, ilişkilerdeki katmanlar, terapideki katmanlar ve kendilikteki katmanlar….Her bir katmanda ne kadar çok derine inilirse, o kadar çok yoğunlaşır. Yani ısı ve basınç artar. Düşünün dünyanın katmanlarını…Yeryüzü kabuğu, manto ve çekirdek...En yoğun elementler çekirdekte bulunurken, hafiflerse yukarı çıkmıştır. Dünyanın kalbi en yoğun elementi barındıran çekirdek ise; insanın kalbi en yoğun duyguları barındıran organdır. Aynı şekilde atmosferi düşünün... Yoğunlukları farklı beş katmandan oluşur ve yine en yoğun olan katman yeryüzüne en yakın ilk katmandır. Aynı çözmesi zor olan duygu yoğunluğumuz gibidir bu aslında. Zor olan belki de orası...Yani katmanlara doğru yaptığın yolculuk...

Ve bu gittikçe yoğunluğa artan yolculukta bu  katmanlı yolun her katında durup; sorguladığın, anlamaya çalıştığın ve azimle çözmeye uğraştığın çabadır seni kendi evreninde iyileştiren. Bu yolculukta derine indikçe daha da yoğun bir duygu seline kapılırsın yani karanlık artar işin zorlaşır ama bu zorluğun kapılarını açtığında, cesaretle karanlığına indiğinde; kendi öz varlığına ulaşacaksın. Yani en saf ışığına... İşte o zaman artık hiç bir karanlık senin üstünü örtemeyecek. Çünkü ışığa karanlık değemez. 

“Derindeki Katmanlar” temalı psikodrama günlerinde, bir araya gelebilmek ve birbirimizden aldığımız güç ile daha derinlere yolculuk yapmak için hepiniz davetlisiniz.

ONLİNE KAYIT FORMU

 

Öneri ve özet gönderimi için son tarih 20 Aralık 2019 , Özetlerin bilimsel kurul tarafından onaylanıp size kabul yazısı gelmesinden sonra tam metin gönderimi için son tarih 30 Aralık 2019’dur.

Başvuruların Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir. adresine gönderilmesi rica olunur.

 Öneri sunum bilgileri

 Her türlü katılım önerisi içinbirer plan gönderilmelidir. Planlar:

§  Amaç :Tema ile bağlantılı neler amaçlanıyor

§  Akış: Konferans, bildiri ve panel sunumları için özet; gruplar için öngörülen gidişat ve uygulanması olası teknikler 

§  Sonuç ve bağlama: Konferans, bildiri ve panel sunumları için elde edilmiş olan sonuçlar ve amaçlarla bağlantı ları; gruplar içinse varılması umulan nokta ve amaçlarla bağlantılar hakkında öngörüler

           şeklinde düzenlenmelidir.

 

Özet ve planların en fazla 200 kelime olması ve altına mutlaka okuma listesi eklenmesi gerekmektedir. Yazılar Times New Roman 12 punto, başlıklar ise 14 punto olmalıdır.

 

 

Bildiri Öneri Kuralları

·        Bildiriler sözel sunum veya poster şeklinde olabilir.

·  Bildiri özetleri en az 3 kaynakla desteklenmelidir.

·        Birden fazla bildiri önerisi varsa her biri için ayrı ayrı başvuru yapılmalıdır.

·        Bildiriler, paylaşmaya değer bulunan spesifik konularda

               *araştırma, bir konuda yapılmış bir grup çalışması

                 *teorik bir katkı ve tartışma

                 *grubun veya gruptaki bir üyenin süreç analizi

                  *grup veya bir üye için önemli bir oyun veya yaşantı

                    *grupta uygulanan ilginç bir teknik

                                    gibi konuları işleyebilir

Panel Öneri Kuralları

·        Bir panel en az üç, en fazla beş kişiden oluşur.

·        Paneli öneren kişi diğer panelistlerle görüşerek paneli organize etmeli ve tüm konuşmacıların özetlerinin sunulmasını sağlamalıdır. 

·        Panel oturum süresi 90 dakikadır. Konuşmaların toplam süresi 75 dakika,  tartışmalar için 15 dakikadır.

Konferans Öneri Kuralları

·        Konferans süresi 45 dakikadır. Bunun 30 dakikasını konuşmaya ayırarak tartışma için 15 dakika kalmasına dikkat etmek gerekmektedir.

Çalışma Grubu Öneri Kuralları

·        Çalışma grupları bir konuda yapılan bir çalışmanın küçük bir grup içinde sunulduğu ve tartışıldığı workshoplardır.

·        Çalışma gruplarının süresi 3 saattir. 

·        Bir çalışma grubu tek günde yapılabileceği gibi iki gün de devam edebilir.

·        Çalışma grubu öneren kişinin anlatacağı çalışma hakkında bilgi vermesi ve bunu grupta nasıl işleyeceğinin planını sunması gerekmektedir.

Yaşantı Grubu Öneri Kuralları

·        Yaşantı grupları bir tema etrafında yapılan psikodrama gruplarıdır.

·        Yaşantı gruplarının süresi 3 saattir.

·        Yaşantı grupları tek günde yapılabileceği gibi iki gün de devam edebilir.

·        Yaşantı grubu öneren kişinin uygulamak istediği temayı saptaması, amacını bildirmesi ve planını sunması gerekmektedir.

 

İSTANBUL PSİKODRAMA DERNEĞİ YÖNETİM KURULU

© 2019 İstanbul Psikodrama Derneği . Tüm Hakkı Saklıdır. Designed By SebComputer.