close

Cart

Cart

  • Derneğimizin eğitici üyeleri, Meslek İçi Sürekli Eğitim Merkezi (MİSEM) bünyesinde psikodrama eğitimleri yürütmektedir.
  • MİSEM, International Association of Group Psychotherapies (IAGP) ve  Avrupa Psikodrama Eğitim Kuruluşları Federasyonu (Federation of European Psychodrama Training Organizations – FEPTO) üyesidir.
  • MİSEM, tüm eğiticilerinden oluşan bir Eğiticiler Kurulu, bir başkan ve bir sekreteryadan oluşur.
  • Psikodrama eğitim grupları sadece MİSEM çatısı altında yürütülür.

© 2022-23 Created by -N for İstanbul Psikodrama Derneği

X