close

Cart

Cart

KURUMSAL BAĞLANTILARIMIZ

Derneğimizin eğitici üyeleri, Abdülkadir Özbek Psikodrama Ensititü’sü (AÖPE) bünyesinde psikodrama eğitimleri yürütmektedir.

AÖPE, International Association of Group Psychotherapies (IAGP) ve Avrupa Psikodrama Eğitim Kuruluşları Federasyonu (Federation of European Psychodrama Training Organizations – FEPTO) üyesidir.

AÖPE, tüm eğiticilerinden oluşan bir Eğiticiler Kurulu, bir başkan ve bir sekreteryadan oluşur.

© 2022-23 Created by -N for İstanbul Psikodrama Derneği

X