close

Cart

Cart

OKUMA LİSTESİ

Andreasen, N.C. (2009). Yaratıcı beyin. (K. Güney, Çev.).  Ankara: Arkadaş Yayınevi.;

Altınay, D. (1998). 400 Isınma oyunu ve yardımcı teknik, İstanbul: Sistem Yayıncılık.

Altınay, D. (2001, 2011). Sahnede Yaratıcılık. İstanbul: Sistem Yayıncılık.

Altınay, D. (2004). Psikodramada seçme konular (Derleme). İstanbul: Aura Kitapları.

Altınay, D. (2008). Çocuk psikodraması, İstanbul: Nobel Yayın Dağıtım.

Altınay, D. (2010) Psikodramada çağdaş yaklaşımlar, İstanbul: Sistem Yayıncılık.

Altınay, D. (2011). Dışa yansıyan iç dünya: Nesne ilişkileri kuramı ve psikodrama. İstanbul: Sistem Yayıncılık

Arkonaç, S. (1993). Grup İlişkileri. İstanbul: Alfa Basım, Yayım,  Dağıtım.

Bentley, T. (1999). Yaratıcılık. (O. Yıldırım, Çev.). İstanbul: Hayat Yayıncılık.

Blatner, H. A. (2002). Psikodramanın temelleri. (G. Şen, Çev.).İstanbul: Sistem Yayıncılık.

Csikszentmihaly, M. (2005). Akış (E. Köroğlu, Yayın Danışmanı). Ankara: Hekimler Yayın Birliği.

Combs, A. & Holland, M. (1998). Eşzamanlılık: Bilim, mit ve kozmik şakacı. (C. Kurdoğlu, Çev.). İstanbul: Ruh ve Madde Yayıncılık.

Çam, O, Bilge A, Keskin, G. (2010). Gidenler ve Geride Kalanlar: İnsan yavrusu ve ölüm yarasını sarmak. İzmir: Dilan Matbaası.

Fromm, E. (1997). Rüyalar, masallar, mitoslar. Bütün eserleri. (6. Basım). (A.Arıtan ve K. H.Ökten, Çev.). İstanbul: Arıtan Yayınları.

Habip,  B (2002) Bensiz Biz Topluluk Zihniyetini n Psikanalizi, İthaki Yayınları, İstanbul

Holmes,  P.  (2010). Dışa yansıyan iç dünya. (D. Altınay, Çev. Ed.) İstanbul: Sistem Yayıncılık.

Huizinga,  J.  (2010). Homo Ludens: Oyunun toplumsal işlevi üzerine bir deneme. (4. Basım) (M.A. Kılıçbay, Çev.) İstanbul: Ayrıntı Yayınları.

Jung, C. G. (2004).  Eşzamanlılık. (L. Özşar, Çev.). İstanbul: Biblos Yayınları.

Kingma, D. R. (2000). Tükenmiş ilişkiler gerekli ayrılıklar. (E. Demir, Çev.). İstanbul: Kuraldışı Yayıncılık.

Klein, M. (2008). Haset ve şükran. (2. Basım). (Y. Erten, O. Koçak, Çev.). İstanbul: Metis Yayıncılık.

Külebi, A. (1986). Grup dinamiğinde insan davranışı. Ankara: Bilim Kitap Kırtasiye.

Laborit, H. (1996). Yaratıcı insan. (B. Onaran, Çev.). İstanbul: Payel Yayınevi.

Lerner, H. (1996) .Öfke dansı. (S. Gül, Çev.). İstanbul: Varlık Yayınları.

May, R ( 1992). Yaratma Cesareti. (A. Oysal, Çev.) İstanbul, Metis Yayınları

Moreno, J. J. (1963). Sosyometrinin temelleri. (N. Ş. Kösemihal, Çev.). İstanbul: İstanbul Matbaası.

Öztürk, M. O. (2004). Ruh sağlığı ve bozuklukları. (10. Basım).Ankara: Nobel Tıp Kitabevleri.

Peck, M. S. (1999). Az seçilen yol. (R. Özer, Çev.). İstanbul: Akaşa Yayınları.

Rogers, C. R. (1994). Etkileşim grupları. (H. Erbil, Çev.). Ankara:Ekin Yayınları.

Stor, A. (1992). Yaratma dürtüsü. (İ. Babacan, Çev.). İstanbul: Yayınevi Yayıncılık.

Volkan, V. & Ast, G. (1998). Bilinçdışında kardeşler ve psikopatoloji. (B. Ceyhun ve G. Ceyhun, Çev.). Ankara: Novartis.

Winnicot, D. W. (2010). Oyun ve gerçeklik. (3. Basım). (T. Birkan, Çev.). İstanbul: Metis Yayıncılık.

Yalom, I. D. (1992). Grup psikoterapsinin teori ve pratiği. (A.Tangör,  ve Ö. Karaçam, Çev.). İstanbul: Nobel Tıp Kitabevleri.

Yalom, I.D. (1998). Kısa süreli grup terapileri: İlkeler ve teknikler. (N. Hisli Şahin, Çev.).  Ankara: Türk Psikologlar Derneği.

Yıldırım, R. (1998). Yaratıcılık ve yenilik. İstanbul: Sistem Yayıncılık.

© 2022-23 Created by -N for İstanbul Psikodrama Derneği

X