close

Cart

Cart

PSİKODRAMA EĞİTİMİ

Psikodrama eğitimine, hekim, psikolog, psikolojik danışman ve rehberlik uzmanı, sosyal çalışmacı ve hemşire katılabilir. Eğitim; hazırlık, temel ve ileri aşamalar olmak üzere üç aşamalıdır. Eğitim başvuruları, AÖPDF (Dr. Abdülkadir Özbek Psikodrama Dernekleri Federasyonu) web sayfasında (www.psikodramaderneklerifederasyonu.com) bulunan başvuru formunun doldurulmasıyla yapılır. AÖPDF web sayfasından yapılan başvuru formları, ilgili ilin bölge koordinatörüne gönderilir. İl koordinatörleri başvuruları o ilin Eğiticiler Kuruluna sunar. Eğiticiler Kurulunun başvuruları kabul etmesi durumunda başvuranların isimleri, o yıl açılacak eğitim grubu listesine eklenir. Eğitimi yürütecek olan eğiticiler üyelerle bağlantı kurarak çalışma günleri, yeri ve koşulları hakkında üyeleri bilgilendirirler. Yöneticilik veya terapistlik belgesinin kazanılması ile tamamlanan üç aşamalı eğitim süreci, en az dört yıl en çok sekiz yılda tamamlanır (Tablo 1’de üç aşamalı eğitim sürecinin bir özeti verilmiştir). Eğitimler her yılın Ekim-Haziran ayları arasında sürer.

Eğitim birimi 45 dakikadır. Belge almış bir Psikodramatist olabilmek için gereken en az süre, toplam 948 birimdir (Bu 880 birim olan FEPTO Mini mal Eğitim Standardına uygundur). Eğitim çalışmalarının planlanmasında kullanılan en yaygın uygulama, ayda bir hafta sonu, iki gün devam eden, 16 birimlik grup çalışmasıdır. Diğer bazı uygulama örnekleri, her hafta devam eden dört birimlik; on beş günde bir devam eden sekiz ya da 12 birimlik; ayda bir devam eden 24 birimlik ya da bir seferde, iki-üç gün yatılı kalmak şartıyla devam eden toplam 60 birimlik maraton grup çalışmalarıdır. Eğitim programının içeriği, uygulamalı ve kuramsal olmak üzere iki boyutta iç içe olarak sürdürülür.

Temel Eğitim Aşamasına geçen her üyeye Federasyon tarafından bir karne verilir. Üyeler Federasyon’dan  aldıkları tüm eğitim birim ve içeriklerini ve ayrıca psikodramayla ilgili diğer eğitimlerini (Kongre ve Psikodrama Günleri vb.) bu karneye kaydederler.

Tablo 1. Eğitimin Yapısı ve Temel Aşamalarını Gösteren Özet Tablo

 AŞAMALAR 1 Birim 45 Dakikadır  Gerekli Koşullar ve Sonuç 
Hazırlık Aşaması
 • Toplam 48 birimdir.
 • En az üç hafta, en çok üç ay sürer.
 • En az sekiz birimi kuramsal çalışmadır.
 • Değerlendirme (eğitici, grup ve kendisi tarafından) sonrası temel aşamaya geçilir
Temel Aşama
 • Toplam 400 birimdir
 • .340 birim kendini tanıma (292 birimi kendi grubunda, kendi yöneticisi ile 48 birimi ise en az üç farklı yönetici ile) geçmelidir.
 • En az 60 birim kuramsal çalışmadır.
 • En az iki yıl en çok dört yıl sürer.
 • En az üç kez protagonist olacaktır.
 • En az bir kez kendi eğitim grubunu yönetecektir.
 • Üç adet geçerliliği kabul edilmiş protokol yazmış olacaktır.
 • Değerlendirme (eğitici, grup, kendisi tarafından)  sonrasında ortalaması 2.5 üstünde ise “Psikodrama Asistanı” belgesi verilir.
İleri Aşama
 • Toplam 500 birimdir.
 • En az 200 birim kendi grubunu yönetme/kendi grup üyesi tarafından yönetilme ile (152 birimi kendi grubunda, kendi yöneticisi ile; 48 birimi ise en az üç farklı yönetici ile) geçmelidir.
 • En az 160 birim dışarıda bir grup yönetme (bu çalışma tez için kullanılabilir) ile geçmelidir.
 • En az 80 birim dışarıda yönettiği grubun süpervizyonu olacaktır.
 • En az 60 birim kuramsal çalışmadır.
 • En az iki en çok dört yıl sürer.
 • En az dört oturum kendi eğitim grubunu yönetmesi gereklidir.
 • En az iki kez protagonist olacaktır.
 • Dışarıda grup yönetecektir.
 • Yazılı bir tez çalışması (bitirme tarihinden itibaren üç yıl içinde verilmesi gereklidir) yapacaktır.
 • Tez sınavında, üç kişilik jürinin onayı ile “Psikodrama Terapisti” ya da “Psikodrama Yöneticisi” belgesi verilir.

Eğitime Kabul Koşulları:

Psikodrama yöneticisi veya terapisti olmak için gereken psikodrama eğitimine, doktor, psikolog, psikolojik danışman ve rehberlik uzmanı, sosyal çalışmacı ve hemşireler katılabilir.

Eğitim Süresi:

Yöneticilik veya terapistlik belgesinin kazanılması ile tamamlanan üç aşamalı eğitim süreci, en az 4 en çok 8 yılda tamamlanır. Eğitimler her yılın ekim-haziran ayları arasında sürer.

Eğitim birimi 45 dakikadır. Belge almış bir psikodramatist olabilmek için gereken en az süre, toplam 948 birimdir (Bu 880 birim olan FEPTO Minimal Eğitim Standardına uygundur).

Eğitim Çalışmaları:

Eğitim çalışmalarının planlanmasında kullanılan en yaygın uygulama, ayda, bir hafta sonu, 2 gün devam eden, 16 birimlik grup çalışmasıdır. Diğer bazı uygulama örnekleri, her hafta devam eden 4 birimlik; on beş günde bir devam eden 8 ya da 12 birimlik;  ayda bir devam eden 24 birimlik grup çalışmalarıdır. Ayrıca temel ve ileri aşamalarda birer sefer olmak üzere uygulanan, 2-3 gün yatılı kalmak şartıyla devam eden toplam 60 birimlik maraton grup çalışmaları da vardır.

Eğitim programının içeriği, uygulamalı ve kuramsal olmak üzere iki boyutta iç içe sürdürülür. Ortak Eğitim Kurulu (OEK) tarafından düzenlenen ve Geniş Eğitim Kurulu tarafından onaylanan eğitimler, üyelere bölge koordinatörleri aracılığıyla duyurulur.

Eğitim Ücreti:

Geniş Eğitim Kurulu tarafından, güncel koşullar göz önüne alınarak belirlenen eğitim ücretleri, her yılın kasım ayında üyelere duyurulur, bu ücret uygulaması ocak ayından itibaren geçerli olur.

© 2022-23 Created by -N for İstanbul Psikodrama Derneği

X