close

Cart

Cart

PSİKODRAMA TEZLERİ

PSİKODRAMA TEZ KONULARINA GÖRE MEZUNLAR LİSTESİ

1. PSİKODRAMANIN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN PSİKOLOJİK BELİRTİLERİ ÜZERİNE ETKİSİ

Hazırlayan: Doç. Dr. Nilüfer Voltan Acar, Ankara-1993

Jüri Üyeleri: Prof. Dr. A. Özbek, Dr. G. Leutz, G. Ziegler

2.GENÇLİK DÖNEMİ VE PSİKODRAMA 

Hazırlayan: Doç. Dr. Haluk Özbay, Ankara-1993

Jüri Üyeleri: Prof. Dr. A. Özbek, Dr. G.Leutz, G. Ziegler

3.PSİKODRAMANIN ANTİSOSYAL DAVRANIŞ GÖSTEREN GENÇLERİN BENLİK ALGILARI VE EMPATİ DÜZEYLERİNE ETKİSİ

Hazırlayan: Dr. Sema Kamer, Ankara-1993

Jüri Üyeleri: Prof. Dr. A. Özbek, Dr. G.Leutz, G. Ziegle

4.ÖĞRENİMDE PSİK0DRAMANIN YERİ VE ÖNEMİ 

Hazırlayan: Uzm. Psikolog, Aysel Özlü, İstanbul-1996

Jüri Üyeleri: Prof. Dr. A. Özbek, Dr. G.Leutz, Dr. W. Gerstenberg

5.SOCIOMETRIC PSYCHODRAMATIC GROUP THERAPY WITH BIPOLAR PATIENTS

Hazırlayan: Yrd. Doç. Dr. İnci Doğaner, İzmir-1996

Jüri Üyeleri: Prof. Dr. A. Özbek, Dr. G.Leutz, Dr. W. Gerstenberg

6.PSYCHODRAMATIC APPROACH TO A SCHIZOAFFECTIVE PATIENT

Hazırlayan: Uzm. Dr. Işıl Vahip, İzmir-1996

Jüri Üyeleri: Prof. Dr. A. Özbek, Dr. G.Leutz, Dr. W. Gerstenberg

7.BİREYSEL PSİKOTERAPİDE MONODRAMA VE KATATİM GÖRÜNTÜ YAŞANTISI TEKNİKLERİNİN BİRLİKTE VE KARŞILIKLI KULLANIMI (GEMEINSAM-UND GEGESNSEITIGE VERWANDUNG DER MONODRAMA-UND KB-TECHNIKEN BEI DER INDIVIDUELLEN PSYCHOTHERAPIE)

Hazırlayan: Doç. Dr. Ali Babaoğlu, İstanbul-1997

Jüri Üyeleri: Prof. Dr. A. Özbek, Dr. G.Leutz, Dr. J. Burmeister

8.KRONİK SİZOFRENLERDE SOSYOMETRİK ÇALIŞMA (SOCIOMETRIC ANALYSIS OF THE CHRONIC SCHIZOPHRENS)

Hazırlayan: Uzm. Psk. Füruzan Yazıcı, İstanbul-1997

Jüri Üyeleri: Prof. Dr. A. Özbek, Dr. G.Leutz, Dr. J. Burmeister

9.YETİŞTİRME YURDUNDA KALAN KIZLARLA PSİKODRAMA

Hazırlayan: Prof. Dr. Işıl Bulut, Ankara-1997

Jüri Üyeleri: Prof. Dr. A. Özbek, Dr. G.Leutz, Dr. J. Burmeister

10.VAJİNİSMUS TEDAVİSİNDE GRUP PSİKOTERAPİSİ VE PSİKODRAMA

Hazırlayan: Prof. Dr. Psk.. Arşaluys Kayır, İstanbul-1998

Gözlemci Jüri: Prof. Dr. A. Özbek, Dr. J. Burmeister

Jüri: Prof. Dr. I. Bulut, Doç. Dr. İ. Doğaner, Uzm. Psk. A. Özlü

11.PSİKODRAMA YOLUYLA TEDAVİ GÖREN BİR ERGEN GRUBUNUN SÜREÇ ANALİZİNDE SİMGELERİN KULLANIMI (THE USAGE OF SYMBOLS EV THE PROCESS ANALYSIS OF AN ADOLESCENT GROUP TREATED WITH PSYCHODRAMA)

Hazırlayan: Prof. Dr. Bahar Gökler, Ankara-1998

Gözlemci Jüri: Prof. Dr. A. Özbek, Dr. J. Burmeister

Jüri: Prof. Dr. I. Bulut, Doç. Dr. İ. Doğaner, Uzm. Psk. A. Özlü

12.PSİKODRAMADA GÖZLEMCİ EKİBİN KULLANIMI (REFLECTING TEAM IN PSYCHODRAMA)

Hazırlayan: Doç. Dr. Fatih Ünal, Ankara-1998

Gözlemci Jüri: Prof. Dr. A. Özbek, Dr. J. Burmeister

Jüri: Prof. Dr. I. Bulut, Doç. Dr. İ. Doğaner, Uzm. Psk. A. Özlü

13.TÜRK HARB-İŞ SENDİKASI AİLE EĞİTİMİ PROGRAMI İÇİNDE “AİLE İÇİ İLİŞKİLER VE ÇOCUK YETİŞTİRME” ÜZERİNE PSİKODRAMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ İLE GERÇEKLEŞTİRİLEN BİR ÇALIŞMA 

Hazırlayan: Yrd. Doç. Dr. Nevin Eracar Başar, İstanbul-1998

Tez Danışmanı: Prof. Dr. A. Özbek

Gözlemci Jüri: Prof. Dr. A. Özbek, Dr. J. Burmeister

Jüri: Prof. Dr. I. Bulut, Uzm. Psk. A. Özlü Doç. Dr. İ. Doğaner

14.KRONİK ŞİZOFRENİ TANISI KONMUŞ BİR GRUP HASTANIN AİLELERİYLE SOSYOMETRİK PSİKODRAMATİK GRUP TERAPİSİ UYGULAMASI

Hazırlayan: Uzm. Dr. Leyla Gülseren, İzmir-1999

Gözlemci Jüri: Prof. Dr. A. Özbek, Dr. G.Leutz, Doç. Dr. A.Babaoğlu

Jüri: Prof. Dr. I. Bulut, Doç. Dr. İ. Doğaner, Uzm. Psk. A. Özlü

15.AMATÖR TİYATRO SANATÇILARINDA PSİKODRAMATİK-SOSYOMETRİK GRUP PSİKOTERAPİSİNİN TİYATRO ÇALIŞMALARINA ETKİLERİ

Hazırlayan: Psk. Dr. Mualla Oktay, İstanbul-1999

Gözlemci Jüri: Prof. Dr. A. Özbek, Dr. G.Leutz, Doç. Dr. A.Babaoğlu

Jüri: Prof. Dr. I. Bulut, Doç. Dr. İ. Doğaner, Uzm. Psk. A. Özlü

16.PSİKODRAMA VE SOSYOMETRİ BÜTÜNLÜĞÜNÜN EĞİTİM GRUBUNDA DEĞERLENDİRİLMESİ

Hazırlayan: Doç. Dr. Aliye Mavili Aktaş, Ankara -2000

Jüri Üyeleri: Doç. Dr. İ. Doğaner, Prof. Dr. B. Gökler, Uzm. Psk. A. Özlü

17.PSİKODRAMA TEKNİKLERİNİN ÇOCUKTA KULLANIMI

Hazırlayan: Doç. Dr.  Ayla Aysev Soykan, Ankara-2000

Jüri Üyeleri: Prof. Dr. A. Özbek, Dr. J. Burmeister

18.ZİHİNSEL ENGELLİ GRUPLAR İLE PSİKODRAMA UYGULAMALARI

Hazırlayan: Uzm. Psk. Fatma Sayman, İstanbul- 2000

Jüri Üyeleri: Doç. Dr. İ. Doğaner, Prof. Dr. B. Gökler, Uzm. Psk. A. Özlü

19. GRUPTA ŞİMDİ  ve BURADA YAŞANANLARIN BİREYSEL DİNAMİKLERİ HAREKETE GEÇİRMESİ: İKİ PSİKODRAMA GRUBUNUN BİRLEŞME SÜRECİNDE YAŞANANLAR

Hazırlayan: Psk. Dr. Nevzat Uçtum Muhtar, İstanbul-2000

Jüri Üyeleri: Doç. Dr. İ. Doğaner, Prof. Dr. B. Gökler, Uzm. Psk. A. Özlü

20.SİMGESEL BİR DIŞAVURUM ARACI OLARAK ŞİİRİN PSİKODRAMADA KULLANIMI

Hazırlayan: Prof. Dr. Sevil Atauz, Ankara-2000

Jüri Üyeleri: Doç. Dr. İ. Doğaner, Prof. Dr. B. Gökler, Uzm. Psk. A. Özlü

21.PSİKODRAMA VE İLETİŞİM GRUPLARIYLA BENLİK SAYGISININ GELİŞTİRİLMESİ

Hazırlayan: Prof. Dr. İlkay Kasatura, İstanbul-2000

Jüri Üyeleri: Doç. Dr. İ. Doğaner, Prof. Dr. B. Gökler, Uzm. Psk. A. Özlü

22.PSİKODRAMADA ŞİİRİ TEMEL ALAN BİR YAKLAŞIM İLE ŞİİRİN ROL ÖRÜNTÜLERİNE VE GRUP SÜRECİNE ETKİLERİ

Hazırlayan: Psk. Bircan Kırlangıç, Ankara-2000

Jüri Üyeleri: Doç. Dr. İ. Doğaner, Prof. Dr. B. Gökler, Uzm. Psk. A. Özlü

23.BORDERLINE HASTALARIN PSİKOTERAPİSİNDE MONODRAMA VE PSİKODRAMA YÖNTEMLERİNİN KULLANIMI

Hazırlayan: Doç. Dr. Ülgen Okyayuz, Ankara-2000

Jüri Üyeleri: Prof. Dr. A. Özbek, Dr. J. Burmeister

24.FUTBOL TAKIMI İLE PSİKODRAMA ÇALIŞMASI

Hazırlayan: Prof. Dr. Hakan Kumbasar, Ankara-2000

Jüri Üyeleri: Prof. Dr. A. Özbek, Dr. J. Burmeister

25.BİR ERGEN GRUBUNDA PSİKODRAMA UYGULAMASI VE GRUPTAN OKULA YÖNELEN SOSYOMETRİK İNCELEME

Hazırlayan: Dr. Ahmet Dilsiz, İzmir-2001

Jüri Üyeleri: Doç. Dr. Doğaner, Prof. Dr. S. Atauz, Prof. Dr. A. Kayır

26.ENFORMASYON GRUPLARININ KAPSAMI VE AMACI NE OLMALI? BİR ENFORMASYON GRUP SÜRECİNİN AMAÇ VE YAKLAŞIM YÖNÜNDEN ELE ALINMASI

Hazırlayan: Doç. Dr. Emine Zinnur Kılıç, Ankara-2001

Tez Danışmanı: Prof. Dr. B. Gökler

Jüri Üyeleri: Doç. Dr. İ. Doğaner, Prof. Dr. B. Gökler, Uzm. Psk. F. Yazıcı

27.PSİKODRAMADA ÖLÜM TEMASIYLA KARŞILAŞMA BİÇİMLERİ 

Hazırlayan: Uzm. Dr. Emre Kapkın, İzmir-2001

Jüri Üyeleri: Doç. Dr. İ. Doğaner, Prof. Dr. B. Gökler, Uzm. Psk. F. Yazıcı

28.TEVFİK FİKRET LİSESİ’NİN 8. SINIFLARINDAN BİR GRUP ÖĞRENCİYLE YAPILAN PSİKODRAMA GRUBU UYGULAMASI

Hazırlayan: Uzm. Psk. Hülya Sözduyar, İzmir-2001

Tez Danışmanı: Doç. Dr. İ. Doğaner

Jüri Üyeleri: Doç. Dr. İ. Doğaner, Prof. Dr. S. Atauz, Prof. Dr. A. Kayır

29.ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN KENDİLERİNİ TANIMA SÜRECİNDE PSİKODRAMANIN ETKİSİ

Hazırlayan: Uzm. Psikolog Işık Derebaşı, İzmir-2001

Tez Danışmanı: Doç. Dr. İ. Doğaner

Jüri Üyeleri: Doç. Dr. İ. Doğaner, Prof. Dr. B. Gökler, Uzm. Psk. F. Yazıcı

30.PSİKODRAMANIN ÇİFT GRUP TERAPİSİNDE UYGULANMASI

Hazırlayan: Uz. Dr. Nuşin Baydemir, İstanbul-2001

Tez Danışmanı: Uzm. Psk. F. Yazıcı

Jüri Üyeleri: Doç. Dr. İ. Doğaner, Prof. Dr. B. Gökler, Uzm. Psk. F. Yazıcı

31.ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN KİŞİLERARASI İLİŞKİ BECERİSİ OLARAK KENDİLERİNİ AÇMADA PSİKODRAMANIN ETKİSİ

Hazırlayan: Yrd. Doç. Dr. Olcay Çam, İzmir-2001

Tez Danışmanı: Doç. Dr. İ. Doğaner

Jüri Üyeleri: Doç. Dr. İ. Doğaner, Prof. Dr. S. Atauz, Prof. Dr. A. Kayır

32.ÜNİVERSİTEYE HAZIRLANAN GENÇLERLE YAPILAN PSİKODRAMA GRUBU VE İKİ ÜYENİN ROL TEORİSİNE GÖRE SÜREÇ ANALİZİ

Hazırlayan: Psk. Zühal Yerlikaya, İstanbul-2001

Tez Danışmanı: Uzm. Psk. F. Yazıcı

Jüri Üyeleri: Doç. Dr. İ. Doğaner, Prof. Dr. B. Gökler, Uzm. Psk. F. Yazıcı

33.ANNELER VE ÇOCUKLARI İLE EŞZAMANLI OLARAK YAPILAN PSİKODRAMA GRUPLARINDA ORTAYA ÇIKAN ÖZDEŞ SORUNLAR 

Hazırlayan: Kl. Psk. Berna Tunak, İstanbul-2001

Tez Danışmanı: Yrd. Doç. Dr. N. Eracar

Jüri Üyeleri: Doç. Dr. İ. Doğaner, Prof. Dr. S. Atauz, Yrd. Doç. Dr. N. Eracar

34.ALKOL/MADDE BAĞIMLISI HASTALARDA PSİKODRAMANIN EMPATİ KURMA BECERİSİNE ETKİSİ

Hazırlayan: Psk. Behice Boran, İstanbul-2004

Tez Danışmanı: Prof. Dr. A. Kayır

Jüri Üyeleri: Prof. Dr. B. Gökler, Prof. Dr. A. Kayır, Doç. Dr. İ. Doğaner

35.ALKOL ve MADDE BAĞIMLILARININ GRUP PSİKOTERAPİSİNDE PSİKODRAMANIN KULLANILMASI

Hazırlayan: Uzm. Psk Beyhan Coşkun, İstanbul-2004

Tez Danışmanı: Prof. Dr. A. Kayır

Jüri Üyeleri: Prof. Dr. B. Gökler, Prof. Dr. A. Kayır, Doç. Dr. İ. Doğaner

36.ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL BECERİ GELİŞİMİ SÜRECİNDE PSİKODRAMANIN YERİ

Hazırlayan: Psk. Dan. Filiz Yurtseven, İstanbul-2004 Tez Danışmanı Prof. Dr. A. Kayır

Jüri Üyeleri: Prof. Dr. A. Kayır, Uzm. Dr. E. Kapkın, Prof. Dr. I. Bulut

37.TAKIM ÇALIŞMASI VE PSİKODRAMA

Hazırlayan: Psk. H. Fatih Dane, İstanbul- 2004

Tez Danışmanı: Prof. Dr. A. Kayır

Jüri Üyeleri: Prof. Dr. A. Kayır, Uzm. Dr. E. Kapkın, Prof. Dr. I. Bulut

38. KALİTATİF PAZAR ARAŞTIRMALARINDA PSİKODRAMA UYGULAMALARI

Hazırlayan: Dr. Leyla Sever, İstanbul- 2004

Tez Danışmanı: Prof. Dr. A. Kayır

Jüri Üyeleri: Prof. Dr. A. Kayır, Uzm. Dr. E. Kapkın, Prof. Dr. I. Bulut

39.PSİKODRAMANIN BAĞIMLI HASTALARIN TEDAVİ MOTİVASYONUNA ETKİSİ

Hazırlayan: Yük. Hem. Meral Arık, İstanbul-2004

Tez Danışmanı: Prof. Dr. A. Kayır

Jüri Üyeleri: Doç. Dr. İ. Doğaner, Prof. Dr. A. Kayır, Prof. Dr. I. Bulut

40.AİLE / ÇİFT TERAPİSİ VE PSİKODRAMA ENTEGRASYONU

Hazırlayan: Uzm. Dr. Murat Dokur, İstanbul-2004

Tez Danışmanı: Prof. Dr. A. Kayır

Jüri Üyeleri: Doç. Dr. İ. Doğaner, Prof. Dr. A. Kayır, Prof. Dr. I. Bulut

41. BAĞIMLILIKTA KULLANILAN PSİKODRAMA GRUPLARI ve PSİKOEĞİTSEL GRUPLARDA “GRUBUN İYİLEŞTİRİCİ ETMENLERİ” NİN KARŞILAŞTIRILMASI

Hazırlayan: Psk. Nalan Garipardıç, İstanbul-2004

Tez Danışmanı: Prof. Dr. A. Kayır

Jüri Üyeleri: Doç. Dr. İ. Doğaner, Prof. Dr. A. Kayır, Prof. Dr. I. Bulut

42.HUZUREVİNDE KALAN YAŞLILARDA PSİKODRAMA ÇALIŞMASI

Hazırlayan: Prof. Dr. Nalan Kalkan Oğuzhanoğlu, Denizli-2004

Tez Danışmanı: Uzm. Dr. E. Kapkın

Jüri Üyeleri: Prof. Dr. A. Kayır, Uzm. Dr. E. Kapkın, Prof. Dr. B. Gökler

43.PSİKODRAMADA “HATIRLAMA”

Hazırlayan: Prof. Dr. Öget Öktem, İstanbul-2004

Tez Danışmanı: Prof. Dr. A. Kayır

Jüri Üyeleri: Prof. Dr. A. Kayır, Uzm. Dr. E. Kapkın, Prof. Dr. B. Gökler

44.TEMEL EĞİTİM AŞAMASINDA SÜREGİDEN BİR EĞİTİM GRUBUNDA SEKİZ GÜNLÜK MARATON GRUBU SÜRECİ VE BU SÜRECİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Hazırlayan: Psk. Hülya Ayaz Akay, İstanbul-2004

Tez Danışmanı: Doç. Dr. A. Babaoğlu

Jüri Üyeleri: Doç. Dr. A. Babaoğlu, Uzm. Dr. E. Kapkın, Prof. Dr. B. Gökler

45.GRUPTA BEN VE BEN’İN PARÇALARI: YENİ BİR ISINMA OYUNU

Hazırlayan: Uzm. Dr. Osman Özdel, Denizli-2005

Tez Danışmanı: Uzm. Dr. E. Kapkın

Jüri Üyeleri: Uzm. Dr. E. Kapkın,. Prof. Dr. A. Kayır, Prof. Dr. A. M. Aktaş

46.PSİKODRAMA ÇALIŞMALARINDA TİYATRO OYUNLARI METİNLERİNİN ISINMA OYUNLARI OLARAK KULLANILMASI: SATICININ ÖLÜMÜ (ARTHURMILLER)

Hazırlayan: Yrd. Doç. Dr. F. Tuna İncesulu Mutel, İzmir-2005

Tez Danışmanı: Doç Dr. İ. Doğaner

Jüri Üyeleri: Prof. Dr. A.M. Aktaş, Doç. Dr. İ. Doğaner, Prof. Dr. A. Kayır

47.PSİKODRAMA YOLUYLA İNSANIN ZAMAN VE MEKÂN İÇİNDE YOLCULUĞU

Hazırlayan: Uzm. Dr. Hülya Deniz, İstanbul-2005 Tez Danışmanı: Prof. Dr. Arşaluys Kayır

Jüri Üyeleri: Prof. Dr. Arşaluys Kayır, Uzm. Dr. Emre Kapkın, Prof. Dr. Aliye Mavili Aktaş

48.BAĞIMLILIK TEDAVİSİNDE TEMATİK MATERYALİN PSİKODRAMA YÖNTEMLERİYLE UYGULANMASI

Hazırlayan: Dr. Ülfet Refhan Balkan, İstanbul-2005

Tez Danışmanı: Prof. Dr. A. Kayır

Jüri Üyeleri: Prof. Dr. A. Kayır, Doç. Dr. İ. Doğaner, Prof. Dr. A. M. Aktaş

49.PSİKİYATRİ ASİSTANLARININ CİNSEL TERAPİLER EĞİTİMİNDE PSİKODRAMA YÖNTEMLERİ, BİR MODEL ÇALIŞMASI

Hazırlayan: Uzm. Dr. Ejder Akgün Yıldırım, İstanbul-2006

Tez Danışmanı: Prof. Dr. A. Kayır

Jüri Üyeleri: Uzm. Psk. F. Yazıcı, Prof. Dr. A. Kayır, Uzm. Dr. E. Kapkın

50.PSİKODRAMANIN, BENLİK İMGESİ VE ÖZ YETERLİK GELİŞİMİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Hazırlayan: Yrd. Doç. Dr. Gül Şendil, İstanbul-2006

Tez Danışmanı: Uzm. Psk. F. Yazıcı

Jüri Üyeleri: Uzm. Psk. F. Yazıcı, Prof. Dr. A. Kayır, Uzm. Dr. E. Kapkın

51.İŞİTME ENGELLİ ÇOCUKLARIN EBEVEYNLERİNİN KAYGI DÜZEYİNİN PSİKODRAMA YÖNTEMİ İLE AZALTILMASI

Hazırlayan: SHU. Nazmiye Atalan, İstanbul-2006

Tez Danışmanı: Prof. Dr. İlkay Kasatura

Jüri Üyeleri: Prof. Dr. İ. Kasatura, Uzm. Dr. E. Kapkın, Prof. Dr. A. Kayır

52.PSİKODRAMA VE İLETİŞİM   GRUPLARI   İLE   SINAV   KAYGISININ AZALTILMASI

Hazırlayan: PDR. Nurhan Ünder, İstanbul-2006

Tez Danışmanı: Prof. Dr. İlkay Kasatura

Jüri Üyeleri: Prof. Dr. İ. Kasatura, Uzm. Dr. E. Kapkın, Prof. Dr. A. Kayır

53.SAĞLIK PERSONELİNİN EMPATİ BECERİSİNİN PSİKODRAMA İLE GÜÇLENDİRİLMESİ

Hazırlayan: Dr. Tayfun Cucioğlu, İstanbul-2006

Tez Danışmanı: Prof. Dr. İlkay Kasatura

Jüri Üyeleri: Prof. Dr. İ. Kasatura, Uzm. Dr. E. Kapkın, Prof. Dr. A. Kayır

54.İLETİŞİM BECERİLERİNİN GELİŞTİRİLMESİNDE PSİKODRAMANIN ÖNEMİ

Hazırlayan: PDR. Seriye Çatak, İstanbul-2006

Tez Danışmanı: Prof. Dr. İlkay Kasatura

Jüri Üyeleri: Prof. Dr. İlkay Kasatura, Uzm. Dr. E. Kapkın, Prof. Dr. A. Kayır

55.ERGENLERDE PROBLEM/SORUN ÇÖZME BECERİLERİNİN PSİKODRAMA İLE ARTIRILMASI

Hazırlayan: PDR. Banu Şener, İstanbul-2006

Tez Danışmanı: Prof. Dr. İ. Kasatura

Jüri Üyeleri: Prof. Dr. İ. Kasatura, Psk. B. Kırlangıç Şimşek, Prof. Dr. N. Kalkan Oğuzhanoğlu

0533 939 06 30

 

56.KORUNMAYA MUHTAÇ ÇOCUKLARA HİZMET VEREN BİR GRUP BAKICI ANNENİN DEPRESİF DUYGULARININ PSİKODRAMA YÖNTEMİ İLE AZALTILMASI

Hazırlayan: Psk. E. Seyla Karakum Albayrak, İstanbul-2006

Tez Danışmanı: Prof. Dr. İ. Kasatura

Jüri Üyeleri: Prof. Dr. İ. Kasatura, Psk. B. Kırlangıç Şimşek, Prof. Dr. N. Kalkan Oğuzhanoğlu

57.ERGEN ANNELERİNDE EMPATİ BECERİLERİNİN PSİKODRAMA İLE GÜÇLENDİRİLMESİ

Hazırlayan: SHU. Suzan Oktay, İstanbul-2006

Tez Danışmanı: Prof. Dr. İ. Kasatura

Jüri Üyeleri: Prof. Dr. İ. Kasatura, Psk. B. Kırlangıç Şimşek, Prof. Dr. N. Kalkan Oğuzhanoğlu

58.AİLE EĞİTİMİ ALAN ANNELERİN PSİKODRAMA GRUP ÇALIŞMASI SONRASINDA TUTUM VE DAVRANIŞLARINDA MEYDANA GELEN DEĞİŞMELER

Hazırlayan: SHU. Serbilgül Bakır, İstanbul-2006

Tez Danışmanı: Prof. Dr. İ. Kasatura

Jüri Üyeleri: Prof. Dr. İ. Kasatura, Psk. B. Kırlangıç Şimşek, Prof. Dr. N. Kalkan Oğuzhanoğlu

59.TIP FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN İLETİŞİM BECERİLERİNİN GELİŞTİRİLMESİNDE PSİKODRAMANIN ETKİSİ

Hazırlayan: Yrd. Doç. Dr. Özlem Sürel Karabilgin, İzmir-2006

Tez Danışmanı: Doç. Dr. İ. Doğaner

Jüri Üyeleri: Doç. Dr. İ. Doğaner, Yrd. Doç. Dr. N. Eracar, Prof. Dr. A.M. Aktaş

60.PSİKODRAMA SONUCUNDA KİŞİSEL  GELİŞİMİN  EKİP  OLUŞUMUNA YANSIMALARI

Hazırlayan: Dr. Perihan Etiz, İzmir-2006

Tez Danışmanı: Doç. Dr. İ. Doğaner

Jüri Üyeleri: Doç. Dr. İ. Doğaner, Yrd. Doç. Dr. N. Eracar, Prof. Dr. A.M. Aktaş

61.ON DÖRT CESUR YÜREK KARŞIYAKA TOPLUM MERKEZİNDE BİR GRUP KADINLA YAPILAN PSİKODRAMATİK GRUP TERAPİSİ UYGULAMASI VE ROL KURAMINA GÖRE İNCELENMESİ

Hazırlayan: Dr. A. Meral Genç, İzmir-2006

Tez Danışmanı: Doç. Dr. İ. Doğaner

Jüri Üyeleri: Doç. Dr. İ. Doğaner, Yrd. Doç. Dr. N. Eracar, Prof. Dr. A.M. Aktaş

62.KIZ YETİŞTİRME YURDUNDA KALAN BİR GRUP GENÇ İLE PSİKODRAMA YOLUYLA SOSYAL BECERİLERİN GELİŞTİRİLMESİNE YÖNELİK BİR ÇALIŞMA

Hazırlayan: PDR. Nilgül Öktem, İzmir-2006

Tez Danışmanı: Doç. Dr. İ. Doğane

Jüri Üyeleri: Doç. Dr. İ. Doğaner, Yrd. Doç. Dr. N. Eracar, Prof. Dr. A.M. Aktaş

63.PSİKODRAMA ÇALIŞMALARINDA CANLI MÜZİKLE ISINMA

Hazırlayan: Dr. Ayhan Taşpınar, İzmir-2006

Tez Danışmanı: Doç. Dr. İ. Doğaner

Jüri Üyeleri: Doç. Dr. İ. Doğaner, Yrd. Doç. Dr. N. Eracar, Prof. Dr. A.M. Aktaş

64.“SPİNA BİFİDA ANNELERİ” İLE PSİKODRAMATİK BİR YOLCULUK BELİRSİZLİK, KRİZ, UYUM VE KABUL SÜRECİNİN YARALADIĞI BENLİK GELİŞİMİNE, PSİKODRAMA GRUP TERAPİSİNİN ONARICI YAKLAŞIMI 

Hazırlayan: Dr. Aliye Ercan, İzmir-2006

Tez Danışmanı: Doç. Dr. İ. Doğaner

Jüri Üyeleri: Doç. Dr. İ. Doğaner, Uzm. Psk. F. Yazıcı, Prof. Dr. A.M. Aktaş

65.OKUL VELİLERİ İLE BİR PSİKODRAMA ÇALIŞMASI

Hazırlayan: Ayşe Yasemin Reşitoğlu, İzmir-2006

Tez Danışmanı: Doç. Dr. İ. Doğaner

Jüri Üyeleri: Doç. Dr. İ. Doğaner, Uzm. Psk. F. Yazıcı, Prof. Dr. A. M. Aktaş

66. MENOPOZLA İLİŞKİLENDİRİLEN BELİRTİLER ÜZERİNE PSİKODRAMANIN ETKİSİ

Hazırlayan: Uzm. Psk. Cennet Şafak, İzmir-2006

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Prof. Dr. N. Kalkan Oğuzhanoğlu, Doç. Dr. İ. Doğaner

Jüri Üyeleri: Doç. Dr. İ. Doğaner, Uzm. Psk. F. Yazıcı, Prof. Dr. A. M. Aktaş

67.BİR GRUP LİSE ÖĞRENCİSİ İLE PSİKODRAMA ÇALIŞMASI   

Hazırlayan: Uzm. Dr. G. Berna Gökengin, İzmir-2006

Tez Danışmanı: Doç. Dr. İ. Doğaner

Jüri Üyeleri: Doç. Dr. İ. Doğaner, Uzm. Psk. F. Yazıcı, Prof. Dr. A. M. Aktaş

68.PSİKODRAMATİK GURUP SÜRECİNİN KİŞİSEL GELİŞİME VE SOSYOMETRİK ÖRÜNTÜYE ETKİSİ

Hazırlayan: Prof. Dr. Gülçin Başdemir, İzmir-2006

Tez Danışmanı: Doç. Dr. İ. Doğaner

Jüri Üyeleri: Doç. Dr. İ. Doğaner, Uzm. Psk. F. Yazıcı, Prof. Dr. A. M. Aktaş

69.GENEL KADINLARIN SOSYAL VE AİLE İLİŞKİLERİNİN İYİLEŞTİRİLMESİNDE PSİKODRAMATİK BİR GRUP UYGULAMASI 

Hazırlayan: Dr. Habibe Güneş, İzmir-2006

Tez Danışmanı: Doç. Dr. İ. Doğaner

Jüri Üyeleri: Doç. Dr. İ. Doğaner, Uzm. Psk. F. Yazıcı, Prof. Dr. A.M. Aktaş

70.BİR İLKÖĞRETİM OKULU OKUL-AİLE BİRLİĞİ ÜYELERİ VELİ VE ÖĞRETMENLERİYLE “İLETİŞİM” KONULU PSİKODRAMA ÇALIŞMASI

Hazırlayan: Uzm. Dr. H. Hüsnü Uğur, İzmir-2006

Tez Danışmanı: Doç. Dr. İ. Doğaner

Jüri Üyeleri: Prof. Dr. N. Kalkan Oğuzhanoğlu, Yrd. Doç. Dr. N. Eracar, Psk. B. Kırlangıç Şimşek

71. PSİKODRAMADA AĞIRLIKLI OLARAK SİMGESEL DIŞAVURUMU SAĞLAYAN TEKNİKLERİN KULLANILMASI

Hazırlayan: Yrd. Doç. Dr. Gülnur Bayezid Işıker, İzmir-2006

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Prof. Dr. N. Kalkan Oğuzhanoğlu, Doç. Dr. İ. Doğaner

Jüri Üyeleri: Prof. Dr. N. Kalkan Oğuzhanoğlu, Yrd. Doç. Dr. N. Eracar, Psk. B. Kırlangıç Şimşek

72. ERGENLERDE PSİKODRAMA TEKNİKLERİNİN İLETİŞİM KURMA BECERİLERİNE ETKİSİ (KENDİSİYLE – YAKIN İLİŞKİLERİYLE – SOSYAL ÇEVRESİYLE)

Hazırlayan: Yük. Hem. Nurdan Yoldaş, İzmir-2006

Tez Danışmanı: Doç. Dr. İ. Doğaner, Prof. Dr. Prof. Dr. N. Kalkan Oğuzhanoğlu

Jüri Üyeleri: Prof. Dr. N. Kalkan Oğuzhanoğlu, Yrd. Doç. Dr. N. Eracar, Psk. B. Kırlangıç Şimşek

73. PSİKODRAMADA HATIRLAMALAR ELEKTROFİZYOLOJİK YÖNTEMLERLE ÖLÇÜLEBİLİR Mİ?

Hazırlayan: Dr. Adile Öniz, İzmir-2006

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Prof. Dr. N. Kalkan Oğuzhanoğlu, Doç. Dr. İ. Doğaner

Jüri Üyeleri: Prof. Dr. N. Kalkan Oğuzhanoğlu, Yrd. Doç. Dr. N. Eracar, Psk. B. Kırlangıç Şimşek

74.HEMŞİRELİK VE PSİKODRAMA 

Hazırlayan: Yük. Hem. Emine Pişmişoğlu, İzmir-2006 Tez Danışmanı: Uzm. Dr. E. Kapkın

Jüri Üyeleri: Uzm. Psk. F. Yazıcı, Prof. Dr. A. Kayır, Uzm. Dr. E. Kapkın

75.PSİKODRAMA YÖNTEMİYLE HASTA-HEKİM İLİŞKİLERİNDE İLETİŞİM VE EMPATİ BECERİLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ

Hazırlayan: Doç. Dr. Figen Çulha Ateşçi, İzmir-2007

Tez Danışmanı: Uzm. Dr. E. Kapkın

Jüri Üyeleri: Uzm. Dr. E. Kapkın, Psk. Dr. N. Uçtum Muhtar, Psk. B. Kırlangıç Şimşek

76.İÇ DÜNYALAR: KARŞIYAKA TOPLUM MERKEZİNDE BİR GRUP KADINLA YAPILAN PSİKODRAMA GRUP UYGULAMASI

Hazırlayan: Yük. Hem. Nurten Dalgın, İzmir-2007

Tez Danışmanı: Uzm. Dr. E. Kapkın

Jüri Üyeleri: Uzm. Dr. E. Kapkın, Psk. Dr. N.Uçtum Muhtar, Psk. B. Kırlangıç Şimşek

77.KORUYUCU AİLE OLAN KADINLARLA YAPILAN PSİKODRAMA ÇALIŞMASI

Hazırlayan: Dr. Mediha Özenmiş, İzmir-2007

Tez Danışmanı: Uzm. Dr. E. Kapkın

Jüri Üyeleri: Uzm. Dr. E. Kapkın, Psk. Dr. N.Uçtum Muhtar, Psk. B. Kırlangıç Şimşek

78.SİGARA BIRAKMA TEDAVİSİNDE PSİKODRAMA BİR MODEL ÇALIŞMASI 

Hazırlayan: Uz. Dr. Bülent Pişmişoğlu, İzmir-2007

Tez Danışmanı: Uzm. Dr. E. Kapkın

Jüri Üyeleri: Uzm. Dr. E. Kapkın, Psk. Dr. N.Uçtum Muhtar, Psk. B. Kırlangıç Şimşek

79.BESLENME DAVRANIŞI DEĞİŞİKLİĞİNDE PSİKODRAMA

Hazırlayan: Uz. Dr. Turabi Yerli, İstanbul-2007

Tez Danışmanı: Psk. Dr. N.Uçtum Muhtar

Jüri Üyeleri: Uzm. Dr. E. Kapkın, Psk. Dr. N.Uçtum Muhtar, Psk. B. Kırlangıç Şimşek

80.SORUN ÇÖZME BECERİ EĞİTİMİNDE PSİKODRAMANIN KULLANIMI 

Hazırlayan: Yrd. Doç. Dr. Sevim Ulupınar Alıcı, İstanbul-2007

Tez Danışmanı: Yrd. Doç. Dr. N. Eracar

Jüri Üyeleri: Doç. Dr. İ. Doğaner, Yrd. Doç. Dr. N. Eracar, Prof. Dr. A. M. Aktaş

81.KÜÇÜK DEV RUHLAR

Hazırlayan: Dr. Turan Amas, İzmir-2007

Tez Danışmanı: Doç. Dr. İ. Doğaner

Jüri Üyeleri: Doç. Dr. İ. Doğaner, Yrd. Doç. Dr. N. Eracar, Prof. Dr. A. M. Aktaş

82.TIP FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİ İLE PSİKODRAMATİK GRUP SÜRECİ 

Hazırlayan: Psk. Dr. Ayşe Eryavuz, İzmir-2007

Tez Danışmanı: Doç. Dr. İ. Doğaner

Jüri Üyeleri: Doç. Dr. İ. Doğaner, Yrd. Doç. Dr. N. Eracar, Prof. Dr. A. M. Aktaş

83.PSİKODRAMA ARACILIĞIYLA SINAV KAYGISIYLA YÜZLEŞMEK 

Hazırlayan: Uzm. Dr. Firdevs Seyfe Şen, İzmir-2007

Tez Danışmanı: Doç. Dr. İ. Doğaner

Jüri Üyeleri: Doç. Dr. İ. Doğaner, Yrd. Doç. Dr. N. Eracar, Prof. Dr. A. M. Aktaş

84.HEMŞİRE HASTA İLİŞKİSİNDE İLETİŞİM VE EMPATİNİN PSİKODRAMADA ÇALIŞILMASI

Hazırlayan: Uzm. Psk. Güzin Uğur, İzmir-2007

Tez Danışmanı: Uzm. Dr. E. Kapkın

Jüri Üyeleri: Uzm. Dr. E. Kapkın, Prof. Dr. A. Kayır, Prof. Dr. B. Gökler

85.GRUP PSİKOTERAPİSİNDE PSİKODRAMA YÖNTEMİNİN DEPRESYON TEDAVİSİNE KATKISI

Hazırlayan: Dr. Sezin Uysal, İzmir-2007

Tez Danışmanı: Uzm. Dr. E. Kapkın

Jüri Üyeleri: Uzm. Dr. E. Kapkın, Prof. Dr. A. Kayır, Prof. Dr. B. Gökler

86.PSÖRİYASİSLİ HASTALARDA PSİKODRAMA: STRES VE STRESLE BAŞETME

Hazırlayan: Doç. Dr. Filiz Karadağ, İzmir-2007

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Prof. Dr. N. Kalkan Oğuzhanoğlu

Jüri Üyeleri: Prof. Dr. N. Kalkan Oğuzhanoğlu, Prof. Dr. A. Kayır, Prof. Dr. B. Gökler filizlal@yahoo.com

87. ZİHİNSEL ENGELLİ ÇOCUK SAHİBİ ANNELERDE PSİKODRAMA ÇALIŞMASI

Hazırlayan: PDR. Nuriye Güler, İstanbul-2007

Tez Danışmanı:  Doç. Dr. A. Babaoğlu, Prof. Dr. A. Kayır

Jüri Üyeleri: Prof. Dr. N. Kalkan Oğuzhanoğlu, Prof. Dr. A. Kayır, Prof. Dr. B. Gökler

88. KRONİK ŞİZOFRENİ HASTALARINDA PSİKODRAMAYLA SOSYAL İŞLEVSELLİĞİN ARTTIRILMASI

Hazırlayan: Psk. Burak İsmanur, İstanbul-2008

Tez Danışmanı: Psk. B. Tunak

Jüri Üyeleri: Uzm. Dr. E. Kapkın, Prof. Dr. I. Bulut, Psk. B. Tunak

89. SAĞLIKLI DUYGUSAL İLİŞKİLER GELİŞTİRMEDE PSİKODRAMANIN ETKİSİ

Hazırlayan: Yrd. Doç. Dr. Türkan Doğan, Ankara-2008

Tez Danışmanı: Prof. Dr. I. Bulut

Jüri Üyeleri: Prof. Dr. I. Bulut, Uzm. Psk. F. Yazıcı, Uzm. Dr. E. Kapkın

90.PSİKİYATRİ HEMŞİRELİĞİ VE PSİKODRAMA 

Hazırlayan: PDR. Şennur Günay Aksoy, İstanbul-2008

Tez Danışmanı: Uzm. Psk. F. Yazıcı

Jüri Üyeleri: Doç. Dr. İ. Doğaner, Uzm. Psk. F. Yazıcı, Psk. Z. Yerlikaya

91.DİKKAT EKSİKLİĞİ HİPERAKTİVİTE   BOZUKLUĞU  TANISI   ALAN ÇOCUKLARIN ANNELERİNDE EBEBEVEYNLİK BECERİLERİNİN GELİŞTİRİLMESİNDE PSİKODRAMANIN KULLANIMI

Hazırlayan: Uzm. Dr. A. Pınar Vural, İstanbul-2008

Tez Danışmanı: Yrd. Doç. Dr. N. Eracar

Jüri Üyeleri: Uzm. Dr. E. Kapkın, Prof. Dr. I. Bulut, Yrd. Doç. Dr. N. Eracar

92.GENÇLİK BİRİMİNE BAŞVURAN SORUNLU ERGENLERLE BİR PSİKODRAMA ÇALIŞMASI

Hazırlayan: Dr. Saniye Korkmaz Çetin, İzmir-2008

Tez Danışmanı: Doç. Dr. İ. Doğaner

Jüri Üyeleri: Doç. Dr. İ. Doğaner, Doç. Dr. A. Babaoğlu, Psk. Z. Yerlikaya

93.SINAV KAYGISI YAŞAYAN ERGENLERLE PSİKODRAMA ÇALIŞMASI 

Hazırlayan: PDR: Şükran Arslan Dikme, İstanbul-2008

Tez Danışmanı: Yrd. Doç. Dr. N. Eracar

Jüri Üyeleri: Doç. Dr. İ. Doğaner, Psk.  Z. Yerlikaya, Yrd. Doç. Dr. N. Eracar

94.ERGEN AİLELERİ İLE BİR PSİKODRAMA UYGULAMASI

Hazırlayan: Dr. Nurcan Arslantürk, İzmir-2008

Tez Danışmanı:  Doç. Dr. İ. Doğaner

Jüri Üyeleri: Doç. Dr. İ. Doğaner, Doç. Dr. A. Babaoğlu, Psk. Z. Yerlikaya

95. PSİKİYATRİ KLİNİĞİNDE ÇALIŞANLARLA ETKİ OLUŞTURMADA PSİKODRAMANIN KULLANIMI

Hazırlayan: Uzm. Dr. Aslı Sarandöl, İstanbul-2008

Tez Danışmanı: Yrd. Doç. Dr. N. Eracar

Jüri Üyeleri: Doç. Dr. İ. Doğaner, Prof. Dr. I. Bulut, N. Eracar

96.ŞİZOFRENİ HASTA AİLELERİ İLE PSİKODRAMA GRUP ÇALIŞMASI

Hazırlayan: Uz. Dr. Derya İren Akbıyık, Ankara-2008

Tez Danışmanı: Prof. Dr. B. Gökler

Jüri Üyeleri: Prof. Dr. B. Gökler, Doç. Dr. A. Babaoğlu, Doç. Dr. İ. Doğaner

97.GÖRME ENGELLİ ÇOCUKLARLA ÇALIŞAN BİR GRUP HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÖĞRENCİSİNİN BENLİK TASARIMLARININ VE EMPATİK EĞİLİMLERİNİN PSİKODRAMA YOLUYLA GELİŞTİRİLMESİ 

Hazırlayan: SHU Uyanık Atik, Ankara-2008

Tez Danışmanı: Prof. Dr. B. Gökler

Jüri Üyeleri: Prof. Dr. B. Gökler, Doç. Dr. A. Babaoğlu, Doç. Dr. İ. Doğaner

98.ERKEN ÇOCUKLUK TRAVMALARININ ERİŞKİN YAŞAMDAKİ ETKİLERİNİN VE KUŞAKAŞKIN İZLERİNİN AÇIĞA ÇIKARILMASI, İŞLENMESİ VE ONARILMASINDA PSİKODRAMANIN YERİ

Hazırlayan: SHU Tülin Kuşgözoğlu, Ankara-2008

Tez Danışmanı: Prof. Dr. B. Gökler

Jüri Üyeleri: Prof. Dr. B. Gökler, Doç. Dr. A. Babaoğlu, Doç. Dr. İ. Doğaner

99.ANNELİK TUTUMLARI ÜZERİNDE PSİKODRAMA UYGULAMALARININ ETKİSİNİN İNCELENMESİ

Hazırlayan: PDR Necla Taşpınar, İstanbul-2008

Tez Danışmanı: Doç. Dr. A. Babaoğlu

Jüri Üyeleri: Doç. Dr. A. Babaoğlu, Psk. B. Kırlangıç Şimşek, Doç. Dr. İ. Doğaner

100.ZORUNLU TEDAVİ GÖREN ŞİZOFRENİK BOZUKLUK TANILI OLGULARDA PSİKODRAMA SÜRECİ

Hazırlayan: Uzm. Dr. Mehmet Can Ger, İstanbul-2009

Tez Danışmanı: Doç. Dr. G. Şendil

Jüri Üyeleri: Doç. Dr. G. Şendil, Dr. M. Genç, Prof. Dr. I. Bulut

101.BİR GRUP KADINDA KADINLIK ROLLERİNİN ELE ALINIŞI VE YENİDEN DÜZENLENMESİNDE PSİKODRAMATİK SÜRECİN İŞLEVİ

Hazırlayan: Yrd. Doç. Dr. Ş. Sema Karakelle, İstanbul-2009

Tez Danışmanı: Uzm. Psk. F. Yazıcı

Jüri Üyeleri: Uzm. Psk. F. Yazıcı, Prof. Dr. N. Kalkan Oğuzhanoğlu,Prof. Dr. A.M. Aktaş

102.ANNELİK ROLÜNÜN PSİKODRAMA SÜRECİNDE DİLE GELİŞİ

Hazırlayan: PDR. Filiz Torun, İstanbul-2009

Tez Danışmanı: Uzm. Psk. F. Yazıcı

Jüri Üyeleri: Uzm. Psk. F. Yazıcı, Prof. Dr. N. Kalkan Oğuzhanoğlu, Prof. Dr. A.M. Aktaş

103.EMEKLİLİK VE ROL DEĞİŞİKLİKLERİ 

Hazırlayan: Dr. Nilüfer Ülgener, İstanbul-2009

Tez Danışmanı: Uzm. Psk. F. Yazıcı

Jüri Üyeleri: Uzm. Psk. F. Yazıcı, Prof. Dr. N. Kalkan Oğuzhanoğlu, Prof. Dr. A.M. Aktaş

104.KAYIP YAKINLARI İLE PSİKODRAMA 

Hazırlayan: Dr. Canel Bingöl, İstanbul-2010

Tez Danışmanı: Uzm. Dr. N. Sarımurat Baydemir

Jüri Üyeleri: Prof. Dr. A.M. Aktaş, Dr. N. Sarımurat Baydemir

Prof. Dr. N. Kalkan Oğuzhanoğlu

105. PSİKODRAMANIN DİYALİZ HASTALARINDA UYGULANMASI

Hazırlayan: Dr. Emel Atik, İstanbul-2010

Tez Danışmanı: Uzm. Dr. N. Sarımurat Baydemir

Jüri Üyeleri: Prof. Dr. N. Kalkan Oğuzhanoğlu,

Uzm. Dr. N. Sarımurat Baydemir, Prof. Dr. A.M. Aktaş

106. SOSYAL HİZMETLER ÇOCUK ESİRGEME KURUMU’NA BAĞLI ÇOCUK EVLERİNDE ÇALIŞAN EV SORUMLULARI İLE YAPILAN PSİKODRAMA ÇALIŞMASI

Hazırlayan: PDR Elif Şahin, İstanbul-2010

Tez Danışmanı: Uzm. Dr. N. Sarımurat Baydemir

Jüri Üyeleri: Prof. Dr. B. Gökler, Uzm. Dr. N. Sarımurat Baydemir,Prof. Dr. O. Çam

107. MEMESİ ALINMIŞ BİR GRUP KADINA KADINLIK, CİNSELLİK ve BEDEN TEMALARI TEMELİNDE PSİKODRAMA UYGULAMASI

Hazırlayan: Psk. Ebru Sorgun, İstanbul-2010

Tez Danışmanı: Prof. Dr. A. Kayır

Jüri Üyeleri: Psk. B. Kırlangıç Şimşek, Prof. Dr. A. Kayır, Uzm. Dr. E. Kapkın

108. MOR’UN YOLCULUĞU

Hazırlayan: Dr. Ali Murat Sakın, İzmir-2010

Tez Danışmanı: Doç. Dr. İ. Doğaner

Jüri Üyeleri: Doç. Dr. İ. Doğaner, Psk. B. Kırlangıç Şimşek,

Psk. Dr. N.Uçtum Muhtar

109. PSİKODRAMA YÖNTEMİ İLE YAŞAM SENARYOLARINA BAKIŞ

Hazırlayan: SHU Murat Gezgin, İzmir-2010

Tez Danışmanı: Uzm. Dr. E. Kapkın

Jüri Üyeleri: Prof. Dr. A. Kayır, Uzm. Dr. E. Kapkın, Prof. Dr. A.M. Aktaş

110. AİLE İÇİ İLETİŞİM SORUNU OLAN KADINLAR ÜZERİNDE PSİKODRAMANIN ETKİSİ

Hazırlayan: SHU Canan Udil, Ankara-2010

Tez Danışmanı: Prof. Dr. B. Gökler

Jüri Üyeleri: Prof. Dr. B. Gökler, Prof. Dr. A. Kayır, Doç. Dr. O. Özdel

111. ÇOCUKLUK YAŞANTILARININ BAĞLANMA BOYUTLARI VE SOSYAL ATOM ÖLÇEĞİ DEĞİŞKENLERİYLE İLİŞKİLERİ

Hazırlayan: Prof. Dr. Süheyla Ünal, Ankara-2010

Tez Danışmanı: Psk. B. Kırlangıç Şimşek

Jüri Üyeleri: Uzm. Psk. F. Sayman, Psk. B. Kırlangıç Şimşek,

Prof. Dr. N. Kalkan Oğuzhanoğlu

112.ZORUNLU GÖÇ DENEYİMİNİN KUŞAKLARARASI İLETİMİ 

Hazırlayan: Ebru Çakıcı, Kıbrıs- 2010

Tez Danışmanı: Uzm. Dr. E. Kapkın

Jüri Üyeleri: Psk. B. Kırlangıç Şimşek, Uzm. Dr. E. Kapkın, Uzm. Psk. F. Sayman

 • TEZİN BAŞLIĞI: MEME KANSERİ GEÇİRMİŞ BİR GRUP KADININ KENDİNİ

İFADESİNDE SANAT VE PSİKODRAMA

Hazırlayan: Uzm. Psk. Aslıhan Kurt, İstanbul-2011

Tez danışmanı: Prof. Dr. A.Kayır

Jüri Üyeleri:  Doç. Dr. İ. Doğaner, Prof. Dr. A.Mavili Aktaş, Prof. Dr. A. Kayır

113. LİSE 2. SINIF ÖĞRENCİLERİ VE 8. SINIF VELİLERİYLE PSİKODRAMATİK SOSYOMETRİK GRUP TERAPİSİ UYGULAMALARI

Hazırlayan: Esin İnce, İzmir-2011

Tez danışmanı: Doç. Dr. İ. Doğaner

Jüri Üyeleri:  Uzm. Psk. F. Yazıcı, Psk. B.Kırlangıç Şimşek, Doç. Dr. İ. Doğaner

114. ÖZEL EĞİTİM ALAN ÇOCUKLARDA PSİKODRAMA

Hazırlayan: İlknur Efeçınar Kurt, İstanbul-2011

Tez danışmanı: Uzm. Dr. N. Sarımurat Baydemir,

Jüri Üyeleri: Prof. Dr. N. Kalkan Oğuzhanoğlu,

Prof. Dr. A.Mavili Aktaş, Uzm. Dr. N. Sarımurat Baydemir,

115.ALKOL – MADDE KLİNİĞİ’ NDE ÇALIŞANLARIN TEDAVİ EDİCİ NİTELİKLERİNİN ARTIRILMASINDA PSİKODRAMANIN YERİ

Hazırlayan: Uzm. Dr. Umut Mert Aksoy, İstanbul- 2011

Tez danışmanı: Uzm. Psk. F. Yazıcı

Jüri Üyeleri : Prof. Dr. N. Kalkan Oğuzhanoğlu, Psk. B. Kırlangıç Şimşek, Uzm. Psk. F. Yazıcı

 1. BİR SAĞLIK KURUMUNDA ÇALIŞANLARIN EMPATİ GELİŞİMİNE PSİKODRAMANIN ETKİSİ

Hazırlayan: Barış Tok, İstanbul-2011

Tez danışmanı: Psk. F. Sayman

Jüri Üyeleri: Prof. Dr. B. Gökler, Psk. N. Özçete, Uzm. Dr. E. Kapkın

 1. MEME KANSERİ OLAN KADINLARDA TRAVMA SONRASI BÜYÜME: PSİKODRAMATİK BİR YAKLAŞIM

Hazırlayan: Gözde Özer Danış, Ankara, 2011

Tez danışmanı: Bahar Gökler

Jüri Üyeleri: Prof. Dr. O. Çam, Prof. Dr. A. Kayır, Prof. Dr. B. Gökler

 1. SINAV KAYGISI YAŞAYAN BİR GRUP ÖĞRENCİ VE ANNELERİYLE YAPILAN PSİKODRAMA GRUP ÇALIŞMASI

Hazırlayan: Kadriye Şimşek, İzmir-2011

Tez Danışmanı: Uzm. Dr. Emre Kapkın

Jüri Üyeleri: Prof. Dr. A.Kayır, Prof. Dr. A.Mavili Aktaş

 1. RUH SAĞLIĞI ALANINDA ÇALIŞAN HEMŞİRELERİN EMPATİ KURMA BECERİLERİNDE PSİKODRAMANIN ETKİSİ

Hazırlayan: Özlem Alanlı, İstanbul-2011

Tez danışmanı: Psk. F. Sayman

Jüri Üyeleri: Psk. B. Kırlangıç Şimşek, Psk. N. Özçete, Doç. Dr. O. Özdel

 1. BİR ERMENİ İLKÖĞRETİM OKULUNDAKİ ÖĞRENCİ VELİSİ KADINLARIN CİNSİYET ROLLERİNE PSİKODRAMA YÖNTEMİYLE BAKIŞ 

Hazırlayan:ASLI SOYER, -2012

Tez Danışmanı:

Jüri Üyeleri:

 1. BİR GRUP ÖĞRETMENLE “ÇATIŞMA YÖNETİMİ” KONUSUNA PSİKODRAMA YÖNTEMİ İLE BAKIŞ

Hazırlayan: Feyza Itır Karaca, -2012

Tez Danışmanı:

Jüri Üyeleri:

 1. SINAV KAYGISI YAŞAYAN DOKUZUNCU SINIF ÖĞRENCİLERİYLE PSİKODRAMA

Hazırlayan: Leman Yılmaz, -2012 Tez Danışmanı:

Jüri Üyeleri

 1. DEPRESYON TEDAVİSİNDE GRUP PSİKOTERAPİSİ VE PSİKODRAMA 

Hazırlayan: Gülfizar Sözeri Varma, -2012

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Nalan Kalkan Oğuzhanoğlu

Jüri Üyeleri:

 1. OĞRETMENLERİN AKRAN ZORBALIĞI İLE BAŞ ETME BECERİLERİNİN PSİKODRAMA YOLUYLA GELİŞTİRİLMESİ

Hazırlayan: Ayşe Güler Küçükturan, Ankara -2012

Tez Danışmanı: : Prof. Dr. Bahar Gökler Jüri Üyeleri:

 1. REHBER ÖĞRETMENLER TÜKENİRSE (Onayı yok)

Hazırlayan: Füsun Gökkaya, İzmir -2013

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Osman Özdel

Jüri Üyeleri

 1. ONKOLOJİ BİRİMİNDE ÇALIŞAN HEMŞİRELERLE ANLAMA VE ANLAŞILMA ÇALIŞMASI

Hazırlayan: Taner Değirmenci, İzmir -2013

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Osman Özdel

Jüri Üyeleri

 1. ZORUNLU GÖÇ YAŞAYAN BİR GRUPTA PSİKOSOSYAL TRAVMALARIN PSİKODRAMA İLE ÇALIŞILMASI

Hazırlayan: Mehtap Gündoğdu, -2013

Tez Danışmanı: Psk. Behice Boran

Jüri Üyeleri

 1. BİR GRUP ÖĞRETMENİN İLİŞKİLERİNE PSİKODRAMANIN ETKİLERİ Hazırlayan: Mehmet Yılmaz, -2013

Tez Danışmanı: Psk. Behica Boran

Jüri Üyeleri: Prof. Dr. Osman Özdel, Doç. Dr. Derya İren Akbıyık, Psk. Behice Boran

 1. ALKOL VE MADDE BAĞIMLISI HASTALARDA PSİKODRAMANIN SORUN ÇÖZME BECERİSİNE ETKİSİ

Hazırlayan: Simge Kırcan, İstanbul-2013

Tez Danışmanı: Psk. Zühal Yerlikaya

Jüri Üyeleri

 1. SÜRECİ DEVAM ETMEKTE OLAN BİR VELİ GRUBUNUN DEĞİŞİM VE GELİŞİMİNDE PSİKODRAMANIN KATKISI

Hazırlayan: Dilek Kaya, İstanbul-2013

Tez Danışmanı: Psk. Zühal Ersoy Yerlikaya

Jüri Üyeleri

 1. OKUL ORTAMINDA VELİ ANNELERLE PSİKODRAMA 

Hazırlayan: Seval Atalay, İstanbul-2013

Tez Danışmanı: Uz. Dr. Nuşin Sarımurat Baydemir

Jüri Üyeleri: Prof. Dr. Bahar Gökler, Prof. Dr. Aliye Mavili Aktaş, Uzm. Psk. Beyhan Coşkun,

 1. SOSYAL FOBİK BELİRTİLERİ OLAN BİR GRUPTA BİREYLERİN GERÇEK POTANSİYELLERİNİ ORTAYA KOYMADA PSİKODRAMANIN ROLÜ

Hazırlayan: Yıldız Burkovik, İstanbul-2013

Tez Danışmanı: Uzm. Psk. Füruzan Yazıcı

Jüri Üyeleri: Uzm. Psk. Füruzan Yazıcı, Psk. Bircan Kırlangıç Şimşek, Nalan Kalkan Oğuzhanoğlu

 1. ÖĞRENİLMİŞ GÜÇLÜLÜĞE PSİKODRAMATİK BAKIŞ; CEZAEVİNDE HİKAYELERİN YENİDEN YAZILMASI

Hazırlayan: Eda Ünlü Sağdıç, -2013 Tez Danışmanı:

Jüri Üyeleri

 1. YETİŞKİNLERDE OYUNSAL TAVIR/OYUNCULUK VE BAŞA ÇIKMA ARASINDAKİ İLİŞKİYE PSİKODRAMATİK BİR YAKLAŞIM

Hazırlayan: Özlem Akarken, -2013

Tez Danışmanı:

Jüri Üyeleri

 1. METROPOLDE MAHALLE ERGENLERİ VE ONLARIN PARÇALANMIŞ AİLELERİ

Hazırlayan: Seyithan Gözüaçık, -2013

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Osman Özdel

Jüri Üyeleri :

 1. UMUT SERGİSİ “BİZE DIŞARIDA KALMAYI ÖĞRETİN HOCAM” 

Hazırlayan: Hatice Vedin, -2013

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Nalan Kalkan Oğuzhanoğlu

Jüri Üyeleri

 1. OTİZMLİ ÇOCUKLARIN ANNELERİ İLE PSİKODRAMA YOLCULUĞU 

Hazırlayan: Demet Kıvraklar, İzmir-2013

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Nalan Kalkan Oğuzhanoğlu

Jüri Üyeleri

 1. SOSYAL FOBİSİ OLAN ERGENLERDE PSİKODRAMANIN KULLANIMI 

Hazırlayan: Özden Şükran Üneri, -2013

Tez Danışmanı: Doç. Dr. Ejder Akgün Yıldırım

Jüri Üyeleri:

 1. ALZHEİMER HASTALARININ YAKINLARI İLE PSİKODRAMA ÇALIŞMASI

Hazırlayan: Yasemin Öz Akdöl, – İzmir-2014

Tez Danışmanı: Dr. A. Meral Genç

 1. SOSYOEKONOMİK DÜZEYİ DÜŞÜK BİR GRUP KADININ ÖZ YETERLİK ALGILARINA PSİKODRAMANIN ETKİLERİ

Hazırlayan: Murat Aldan-2014

Tez Danışmanı: Psk. Zühal Yerlikaya

Jüri Üyeleri

 1. OTANTİKLİK VE PSİKODRAMA 

Hazırlayan: Kamuran Üstüay, – İstanbul-2014 Tez Danışmanı: Doç. Dr. Gül Şendil

Jüri Üyeleri: Dr. Emre Kapkın, Psk. Bircan Kırlangıç Şimşek, Doç. Dr. Gül Şendil

 1. ÇIRAK ÖĞRENCİLER İLE PSİKODRAMA 

Hazırlayan: Enise Çalışkan – İzmir- 2014

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Nalan Kalkan Oğuzhanoğlu

Jüri Üyeleri:

 1. ZİHİNSEL ENGELLİ OLMADIĞI HALDE AKADEMİK BAŞARISIZLIĞI OLAN ÇOCUKLARIN ANNELERİYLE PSİKODRAMA ÇALIŞMASI 

Hazırlayan: Fatma Kalın – İstanbul- 2014

Tez Danışmanı: Yrd. Doç. Dr. Nevin Eracar

Jüri Üyeleri: Yrd. Doç. Dr. Nevin Eracar, Prof. Dr. Nalan Kalkan Oğuzhanoğlu, SHU Tülin Kuşgözoğlu.

 1. TİYATRO EĞİTİMİNDE PSİKODRAMA KULLANIMI: OYUNCUNUN PSİKOLOJİK DOĞUMU

Hazırlayan: İnanç Sümbüloğlu – İstanbul- 2014

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Bahar Gökler

Jüri Üyeleri:

 1. FARKLI GELİŞEN KARDEŞİ OLAN ÇOCUKLARLA PSKODRAMA 

Hazırlayan: Ertan Görgü – İstanbul- 2014

Tez Danışmanı: Psk. Behice Boran

Jüri Üyeleri: Doç. Dr. Emre Kapkın, SHU Tülin Kuşgözoğlu, Psk. Behice Boran

 1. LWL HAMM ÇOCUK VE ERGEN PSİKİYATRİ KLİNİĞİNDE YATARAK TEDAV GÖREN BAĞIMLI ERGEN VE GENÇ ERİŞKİNLERLE PSİKODRAMA UYGULAMASI

Hazırlayan: İlkiz Bozkulak – İstanbul- 2014

Tez Danışmanı: Psk. Behice Boran

Jüri Üyeleri: Prof. Dr. Nalan Kalkan Oğuzhanoğlu, Psk. Bircan Kırlangıç Şimşek, Psk. Behice Boran

 1. PSİKODRAMA YÖNTEMİ İLE  PSİKOLOJİK  DANIŞMAN  ADAYI  OLAN ÜYELERİN TEMEL YARDIM/ DANIŞMANLIK BECERİLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ VE FARKINDALIK KAZANDIRILMASI

Hazırlayan: Şerife Budak – Ankara- 2014

Tez Danışmanı: Psk. Bircan Kırlangıç Şimşek

Jüri Üyeleri:

 1. ANASINIFINDAKİ ÇOCUKLARIN VELİLERİ İLE PSİKODRAMA VE PSİKOEĞİTİM YOLUYLA TUTUM DEĞİŞİKLİĞİ

Hazırlayan: Elmira İskenderova Baş – İstanbul- 2014

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Arşaluys Kayır

Jüri Üyeleri:

 1. PSİKOTİK HASTA YAKINLARININ UMUTSUZLUK VE TÜKENMİŞLİK DÜZEYLERİNE PSİKODRAMA’NIN ETKİSİ

Hazırlayan: Dilber Yıldız – İstanbul- 2014

Tez Danışmanı: Psk. Nalan Özçete

Jüri Üyeleri:

 1. PLASTİK SANATLAR ALANINDA ÜRÜN VEREN SANATÇILARDA PSİKODRAMA TEKNİKLERİNİN SANATSAL YARATICILIK ÜZERİNE ETKİSİ 

Hazırlayan: Özgen Altınay – İzmir 2014

Tez Danışmanı: Dr. A. Meral Genç

Jüri Üyeleri: Dr. Derya İren Akbıyık, Psk. Zühal Yerlikaya, Dr. A. Meral Genç.

 1. ÖZEL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ YAŞAYAN ÇOCUKLARIN SOSYAL VE DUYGUSAL SORUNLARININ PSİKODRAMATİK TEKNİKLERLE ÇALIŞILMASI 

Hazırlayan: Hayal Demirci – İzmir 2014

Tez Danışmanı: Dr. A. Meral Genç

Jüri Üyeleri: Nalan Özçete, Derya İren Akbıyık, A. Meral Genç

 1. BAĞLANMA GÜVENLİĞİNİN PSİKODRAMA İLE ÇALIŞILMASI 

Hazırlayan: Lütfiye Tüccar , – Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti-2015

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Gül Şendil

Jüri Üyeleri: Prof. Dr. Osman Özdel, Dr. Derya İren Akbıyık, Psk. Nalan Özçete

 1. AYRIMCILIK KAVRAMI ÜZERİNE KADINLARLA PSİKODRAMATİK YÖNTEMLE ÇALIŞMA

Hazırlayan: Işıl Aydoğan-2015

Tez Danışmanı: Dr. A. Meral Genç

Jüri Üyeleri: Dr. Derya İren Akbıyık, Psk. Dr. Nevzat Uçtum Muhtar, Prof. Dr. Nalan Kalkan Oğuzhanoğlu

 1. CİNSEL YÖNELİM ve CİNSİYET KİMLİĞİ ARAŞTIRMALARI ile AYRIMCILIĞINA KARŞI DAYANIŞMA DERNEĞİ AKTİVİSTLERİ ile PSİKODRAMA ÇALIŞMASI Hazırlayan: Dünya Polat-2015

Tez Danışmanı: Dr. A. Meral Genç

Jüri Üyeleri: Prof. Dr. Osman Özdel, Dr. Derya İren Akbıyık, Psk. Nalan Özçete

 1. YILMAYAN (YA DA YILDIRILAMAYAN) HEMŞİRELERLE BİR UMUT YOLCULUĞU

Hazırlayan: Ali Kuşerli – İzmir- 2015

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Nalan Kalkan Oğuzhanoğlu

Jüri Üyeleri: Psk. Nalan Özçete, Prof. Dr. Işıl Bulut, Doç. Dr. EmreKapkın

 1. KADINLARDA TOPLUMSAL CİNSİYET ROLLERİ, BEDEN VE CİNSELLİK TEMALARI ÇERÇEVESİNDE PSİKODRAMA

Hazırlayan: Duygu Öz – İzmir- 2015

Tez Danışmanı: Dr. A. Meral Genç

Jüri Üyeleri: Dr. Derya İren Akbıyık, Prof. Dr. Gül Şendil, Pof. Dr. Osman Özdel

157. GEBELİK DÖNEMİNİ YAŞAYAN KADINLARLA PSİKODRAMA ÇALIŞMASI

Hazırlayan: Güzide German Köse – İzmir- 2015

Tez Danışmanı: Dr. A. Meral Genç

Jüri Üyeleri: Bircan Kırlangıç Şimşek, Psk. Dr. Nevzat Uçtum Muhtar, Doç. Dr. Emre Kapkın

 1. ENGELLİ ÇOCUK ANNELERİ İLE PSİKODRAMA ÇALIŞMASI 

Hazırlayan: Tülin Ünal – İzmir- 2015

Tez Danışmanı: Dr. A. Meral Genç

Jüri Üyeleri: Psk. Bircan Kırlangıç Şimşek, Psk. Dr. Nevzat Uçtum Muhtar, Prof. Dr. Osman Özdel

 1. PSİKODRAMA GRUP TERAPİSİNİN ANNE BABA TUTUMLARI ÜZERİNE ETKİSİ

Hazırlayan: Yıldız Akış – İzmir- 2015

Tez Danışmanı: Dr. A. Meral Genç

Jüri Üyeleri: Prof. Dr. Işıl Bulut, Psk. Nalan Özçete, Prof. Dr. Nalan Kalkan Oğuzhanoğlu

 1. PSİKODRAMA TEMELLİ KARİYER PSİKOLOJİK DANIŞMASININ LİSE ÖĞRENCİLERİNİN MESLEKİ OLGUNLUK VE MESLEK KARARINA ETKİSİ OKUMAYA AÇIK DEĞİL YAYIN YAPACAK

Hazırlayan: Tülin Acar – Ankara- 2015

Tez Danışmanı: Psk. Bircan Kırlangıç Şimşek

Jüri Üyeleri: Prof. Dr. Işıl Bulut, Psk. Dr. Nevzat Uçtum Muhtar, Prof. Dr. Nalan Kalkan Oğuzhanoğlu

 1. PSİKODRAMA İLE KANSER HASTALARINDA YAŞAM KALİTESİNİ ARTTIRMAK

Hazırlayan: Şükran Yavuz- İzmir-2016

Tez Danışmanı: Doç. Dr. İnci Doğaner

Jüri Üyeleri:

 1. AİLESİNDE KANSER ÖYKÜSÜ OLAN BİR GRUP KİŞİNİN DUYGULARINI İFADE ETME BECERİLERİNİN PSİKODRAMATİK YÖNTEMLERLE GÜÇLENDİRİLMESİ

Hazırlayan: Ataol Can Nergiz- İzmir-2016

Tez Danışmanı: Doç. Dr. İnci Doğaner

Jüri Üyeleri: Prof. Dr. Arşaluys Kayır, Prof. Dr. Osman Özdel, Dr. Derya İren Akbıyık

 1. PSİKODRAMA GRUBUNUN HAZIRLIK SINIFI ÖĞRENCİLERİNİN ÜNİVERSİTE YAŞAM UYUMUNA ETKİSİ

Hazırlayan: Mine Kazak- Ankara-2016

Tez Danışmanı: Doç. Dr. Derya İren Akbıyık

Jüri Üyeleri: Doç. Dr. İnci Doğaner, Dr. A. Meral Genç, Psk. Dr. Nevzat Uçtum Muhtar

 1. SAĞLIK BİRİMİNE KAYITLI BİR GRUP YAŞLIDA PSİKODRAMA ÇALIŞMASI

Hazırlayan: Alper Zobarlar – İzmir- 2016

Tez Danışmanı: Doç. Dr. Özlem Sürel Karabilgin

 1. YATILI OKULDA KALAN LİSE ÖĞRENCİLERİ İLE PSİKODRAMA ÇALIŞMASI

Hazırlayan: Özgür Yılmaz – İstanbul- 2016

Tez Danışmanı: Psk. Dr. Nevzat Uçtum Muhtar

Jüri Üyeleri: Doç. Dr. İnci Doğaner, Dr. Derya İren Akbıyık, Prof. Dr. Osman Özdel

 1. YÖNETİM SORUNLARININ ÇALIŞANLAR ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN İNCELENMESİNDE PSİKODRAMA ÇALIŞMASI

Hazırlayan: Şehrinaz Polat – İstanbul- 2016

Tez Danışmanı: Psk. Dr. Nevzat Uçtum Muhtar

Jüri Üyeleri: Prof. Dr. Bahar Gökler, Psk. Nalan Özçete, Uzm. Psk. Ayşe Altan

 1. ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ GENÇLERE UYGULANAN “ÇOCUK İSTİSMARI VE İHMALİ” EĞİTİMİNDE PSİKODRAMA YÖNTEMİNİN KULLANILMASI 

Hazırlayan: Figen Şahin Dağlı– Ankara- 2016

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Bahar Gökler

Jüri Üyeleri: Prof. Dr. Arşaluys Kayır, Prof. Dr. Osman Özdel, Dr. Özlem Sürel Karabilgin

 1. KRONİK ŞİZOFRENİ TANISIYLA YATARAK İZLENEN BİREYLERDE PSİKODRAMANIN PSİKOTİK BELİRTİLER, DEPRESYON, YAŞAM KALİTESİNE ETKİSİ VE SOSYOMETRİK DEĞERLENDİRME

Hazırlayan: Oya Mortan Sevi– İstanbul- 2016

Tez Danışmanı: Uzm. Dr. Mehmet Can Ger

Jüri Üyeleri: Psk. Bircan Kırlangıç Şimşek, SHU. Tülin Kuşgözoğlu, Dr. Özlem Sürel Karabilgin

 1. BOŞANMA SONRASI STRESLE BAŞA ÇIKMADA PSİKODRAMANIN ETKİSİ

Hazırlayan: Esin Evren Kılıçaslan– İzmir- 2016

Tez Danışmanı: Dr. A. Meral Genç

Jüri Üyeleri: Psk. Bircan Kırlangıç Şimşek, SHU Tülin Kuzgözoğlu, Psk. Nalan Özçete

 1. ERGENLİK FIRTINALARINDA BİR “BEN”: ÜNİVERSİTE SINAVINA HAZIRLANAN ÖĞRENCİLERİN PSİKODRAMA YÖNTEMİ İLE DESTEKLENMESİ

Hazırlayan: Tuğba Yücel– Ankara- 2016

Tez Danışmanı: Dr. Fatih Ünal??? Dr. Derya İren Akbıyık

Jüri Üyeleri:

 1. PSİKODRAMANIN HALK EĞİTİM MERKEZİNDEKİ KADIN KURSİYERLERİN KARŞILIKLI BAĞIMLILIK, KENDİNİ GERÇEKLEŞTİRME VE PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ ALGILAYIŞLARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Hazırlayan: Yağmur Ulusoy Doğmuş– Ankara- 2016

Tez Danışmanı: Psk. Bircan Kırlangıç Şimşek

Jüri Üyeleri: MAKALE YAZACAK BASILANA KADAR OKUMAYA KAPALI

 1. KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ KAPSAMINDA UZUNDERE TOPLU KONUTLARINA YERLEŞTİRİLEN AİLELERİN ÇOCUKLARI İLE PSİKODRAMA UYGULAMASI

Hazırlayan: Derya Koptekin– İzmir- 2016

Tez Danışmanı: Dr. Emre Kapkın

Jüri Üyeleri: Prof. Dr. Osman Özdel, Dr. Derya İren Akbıyık, Psk. Nalan Özçete

 1. BİR PSİKODRAMA GRUP SÜRECİNİN NİTELİKSEL VERİ ANALİZİ YÖNTEMİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ.

Hazırlayan: Hadi Sağın– İzmir- 2016

Tez Danışmanı: Psk. Dr. Ayşe Altan Jüri Üyeleri:

 1. AİLE İÇİ ŞİDDETE UĞRAYAN KADINLARLA PSİKODRAMA ÇALIŞMASI

Hazırlayan: Nuran Ceylan Özbudak– Ankara- 2016

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Işıl Bulut Jüri Üyeleri:

 1. DEĞİŞİMİN DEĞİŞTİRDİKLERİ: PSİKODRAMA YÖNTEMİ İLE EMEKLİLERİN YAŞAM DOYUMUNUN DESTEKLENMESİ 

Hazırlayan: Berna Arapaslan- Ankara-2017

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Aliye Mavili Aktaş

Jüri Üyeleri: Prof. Dr. Işıl Bulut, Yrd. Doç. Dr. Nevin Eracar, Prof. Dr. Osman Özdel, Prof. Dr. Aliye Mavili Aktaş

 1. KADINLARIN BAĞLANMA STİLLERİ ÜZERİNE PSİKODRAMA ÇALIŞMASI 

Hazırlayan: Dilek Zorlu- İzmir-2017

Tez Danışmanı: Dr. A. Meral Genç

Jüri Üyeleri: Prof. Dr. Aliye Mavili Aktaş, Prof. Dr. Nalan Kalkan Oğuzhanoğlu, Doç. Dr. Ejder Akgün Yıldırım, Dr. A. Meral Genç

 1. PSİKODRAMA YÖNTEMİ İLE KUŞAKLARARASI İLETİ ÇALIŞMANIN YARATICILIK VE PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ ÜZERİNE ETKİSİ 

Hazırlayan: Gülcem Sala Razı- Lefkoşa-2017

Tez Danışmanı: Psk. Bircan Kırlangıç Şimşek

Jüri Üyeleri: Prof. Dr. Nalan Kalkan Oğuzhanoğlu, Prof. Dr. Işıl Bulut, Prof. Dr. Gül Şendil

 1. STRESLE BAŞA ÇIKMADA PSİKODRAMANIN ETKİSİ

Hazırlayan: Gülsen Yıldız- İzmir-2017

Tez Danışmanı: Dr. A. Meral Genç

Jüri Üyeleri: Prof. Dr. Işıl Bulut, Uz. Dr. Mehmet Can Ger, Yük. Hem. Pişmişoğlu, Dr. A. Meral Genç

 1. ANKARA KENT SINIRINDA AİLE İLİŞKİLERİ: BEN-BİZ SALINIMI

Hazırlayan: Hande Karakılıç Üçer- Ankara-2017

Tez Danışmanı: Aliye Mavili

Jüri Üyeleri: Bircan Kırlangıç Şimşek, Psk. Dr. Nevzat Uçtum Muhtar, Ebru Çakıcı

 1. KADINLARDA OBEZİTE PSİKODİNAMİKLERİNİN PSİKODRAMA

YOLUYLA ARAŞTIRILMASI VE PSİKODRAMANIN YEME DAVRANIŞLARINA ETKİSİNİN İNCELENMESİ

Hazırlayan: Uzm. Dr. Özlem Taşkaynatan- İzmir-2017

Tez Danışmanı: Yük. Hem. Emine Pişmişoğlu

Jüri Üyeleri: SHU Tülin Kuşgözoğlu, Prof. Dr. Osman Özdel, Doç Dr. Ejder Akgün Yıldırım, Yük. Hem. Emine Pişmişoğlu

 1. PSİKODRAMA SÜRECİNDE ANNELERİN ÖZGÜRLEŞME ADIMLARI : ERGEN ANNELERİNİN EBEVEYN TUTUMU, KARŞILIKLI BAĞIMLILIK VE PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİNİN PSİKODRAMA YOLUYLA İNCELENMESİ

Hazırlayan: Pınar Çakır- Ankara-2017

Tez Danışmanı: Psk. Bircan Kırlangıç Şimşek

Jüri Üyeleri: Prof. Dr. Işıl Bulut, Doç. Dr. Özlem Sürel Karabilgin, Prof. Dr. Gül Şendil, Psk. Bircan Kırlangıç Şimşek

 1. OTİSTİK ÇOCUĞU OLAN ANNELERİN PSİKODRAMA YÖNTEMİ İLE DESTEKLENMESİ

Hazırlayan: Yadigar Çelik- Ankara-2017

Tez Danışmanı: SHU. Tülin Kuşgözoğlu

Jüri Üyeleri: Prof. Dr. Aliye Mavili Aktaş, Uzm. Dr. Can Ger, Yük. Hem. Emine Pişmişoğlu

 1. ENGELLİ ÇOCUK BABALARI İLE PSİKODRAMA ÇALIŞMASI

Hazırlayan: Yeşim Özbalkan- İzmir-2017

Tez Danışmanı: Dr. A. Yeşim Özbalkan

Jüri Üyeleri: Doç Dr. Derya İren Akbıyık, Prof. Dr. Osman Özdel, Uzm. Psk. Füruzan Yazıcı, Dr. A. Meral Genç

 1. MİGREN VE GERİLİM TİPİ BAŞ AĞRISI OLAN KADINLARDA DUYGU DIŞAVURUMU VE DÜZENLENMESİNDE PSİKODRAMA

Hazırlayan: Doç. Dr. Hatice Karaer Ünaldı- Ankara-2017 Tez Danışmanı: Doç Dr. Derya İren Akbıyık

Jür Üyeler : Doç. Dr. Derya İren Akbıyık, Prof. Dr. Arşaluys Kayır,Psk. B rcan Kırlangıç Ş mşek, Doç. Dr. Ebru Tansel Çakıcı

 1. KADINLARDA KENDİNİ ORTAYA KOYMA DAVRANIŞI ÇERÇEVESİNDE PSİKODRAMA UYGULAMASI “Ben Varım, Talep Edebilirim, Hayır Diyebilirim” 

Hazırlayan: Pınar Ulupınar Arakay- İzmir-2017

Tez Danışmanı: Dr. A. Meral Genç

Jür Üyeler : Doç. Dr. Derya İren Akbıyık, Doç. Dr. Ebru Tansel Çakıcı, Uzm. Psk. Füruzan Yazıcı, Dr. A. Meral Genç

187. İHMAL VE İSTİSMARA UĞRAMIŞ ÇOCUKLARLA PSİKODRAMA

Hazırlayan: Çağlar Şimşek- İstanbul-2018

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Arşaluys Kayır- Doç. Dr. Ejder Akgün Yıldırım

Jüri Üyeleri: Uzm. Dr. Nuşin Sarımurat Baydemir, SHU Tülin Kuşgözoğlu, Uzm. Dr. Berna Gökengin

 1. PSİKODRAMA TEMELLİ GRUP ÇALIŞMASININ 5 YAŞ ÇOCUKLARININ AKRAN İLİŞKİLERİNDE SOSYAL PROBLEM ÇÖZME BECERİSİNE ETKİSİ 

Hazırlayan: Deniz Bağdaş Dinler- İzmir-2018

Tez Danışmanı: Dr. A. Meral Genç

Jüri Üyeleri: Psk. Nalan Özçete, Psk. Bircan Kırlangıç Şimşek, Yük. Hem. Emine Pişmişoğlu

 1. MONODRAMANIN İYİLEŞTİRİCİ GÜCÜNÜN PSİKOTERAPİDEKİ İZDÜŞÜMLERİ

Hazırlayan: Vesile Çetin Kazak- İstanbul-2018

Tez Danışmanı: Yrd. Doç. Dr. Nevin Eracar

Jüri Üyeleri: Prof. Dr. Arşaluys Kayır, SHU Tülin Kuşgözoğlu, Prof. Dr. Figen Çulha Ateşçi

 1. İZMİR-BAYRAKLI BÖLGESİNDE BİR İLKOKULDA ÖĞRENCİ ANNELERİ İLE YAPILAN PSİKODRAMA ÇALIŞMASI

Hazırlayan: Arzu Gezgin Gürbüz- İzmir-2018

Tez Danışmanı: Doç. Dr. Özlem Sürel Karabilgin Öztürkçü

Jüri Üyeleri: Uzm. Psk. Beyhan Coşkun, Prof. Dr. Aliye Mavili Aktaş, Prof. Dr. Osman Özdel,

 1. TARVMADAN SAĞ KALANLARLA PSİKODRAMA

Hazırlayan: Ayfer Apaçık- Diyarbakır-2018

Tez Danışmanı: Psk. Bircan Kırlangıç Şimşek

Jüri Üyeleri: Psk. Zühal Yerlikaya, SHU Tülin Kuşgözoğlu, Dr. A. Meral Genç

192. KALP YETERSİZLİĞİ NEDENİYLE VENTRİKÜL DESTEK CİHAZI TAKILMIŞ HASTALARIN YAŞAM KALİTELERİNE PSİKODRAMANIN ETKİSİ

Hazırlayan: Dilek Akbaş- İzmir-2018

Tez Danışmanı: Dr. A. Meral Genç

Jüri Üyeleri: Doç. Dr. Ejder Akgün Yıldırım, Doç. Dr. M. Can Ger, Dr. Berna Gökengin

 1. YURTTA KALAN ÜNİVERSİTE BİRİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN UYUM SÜRECİNE PSİKODRAMA GRUP UYGULAMASININ ETKİSİ

Hazırlayan: Fatma Nevin Şişman- İstanbul-2018

Tez Danışmanı: Doç. Dr. Ejder Akgün Yıldırım

Jüri Üyeleri: Doç. Dr. M. Can Ger, Uzm. Dr. Nuşin Sarımurat Baydemir, Dr. Berna Gökengin

 1. TOPLUMSAL TRAVMAYA MARUZ KALAN BİREYLERDE PSİKODRAMA VE GRUP TERAPİSİNİN TRAVMA SONRASI STRES BOZUKLUĞU, ANSİYETE VE DEPRESİF BELİRTİ SIKLIĞINA ETKİSİ

 

Hazırlayan: Funda Gümüş- İstanbul-2018

Tez Danışmanı: Uzm. Dr. Hülya Deniz

Jüri Üyeleri: Psk. Behice Boran, Prof. Dr. Işıl Bulut, Psk. Dr. Ayşe Altan

 1. PSİKODRAMA YÖNTEMİ İLE ANNELERİN ÇOCUKLARIYLA İLETİŞİMİNDE EMPATİ BECERİLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ 

Hazırlayan: Gözde Sancak- İzmir-2018

Tez Danışmanı: Yük. Hemşire Emine Pişmişoğlu

Jüri Üyeleri: Doç. Dr. Ejder Akgün Yıldırım, SHU Tülin Kuşgözoğlu, Doç. Dr. Özlem Sürel Karabilgin Öztürkçü

 1. BİR GRUP VELİNİN ÖZ-ŞEFKAT DÜZEYİNE PSİKODRAMANIN ETKİSİ 

Hazırlayan: Gülşah Yahşi Yıldırım- İstanbul-2018

Tez Danışmanı: Psk. Behice Boran

Jüri Üyeleri: Uzm. Dr. Nuşin Sarımurat Baydemir, Prof. Dr. Işıl Bulut, Psk. Dr. Ayşe Altan

 1. SOSYOEKONOMİK AÇIDAN DEZAVANTAJLI KADINLAR İLE PSİKODRAMA GRUP ÇALIŞMASI

Hazırlayan: İnci Güçer- İzmir-2018

Tez Danışmanı: Doç. Dr. İnci Doğaner

Jüri Üyeleri: Yrd. Doç. Dr. Nevzat Uçtum Muhtar, Psk. Gözde Özer Danış, Prof. Dr. Olcay Çam

 1. PSİKODRAMANIN YETİŞKİNLERİN BENLİK ALGISINA VE İDEAL BENLİĞİNE ETKİSİ

Hazırlayan: Merve Ulcay- İzmir-2018

Tez Danışmanı: Dr. A. Meral Genç

Jüri Üyeleri: Psk. Nalan Özçete, Psk. Bircan Kırlangıç Şimşek, Yük. Hemşire Emine Pişmişoğlu

 1. YAŞAM EVRELERİ VE KENDİLİK: FARKLILIKLAR VE BENZERLİKLER AKIŞINDA PSİKODRAMANIN KENDİLİK SÜREÇLERİNE ETKİSİ

Hazırlayan: Özge Kantaş- Ankara-2018

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Aliye Mavili Aktaş

Jüri Üyeleri: Yrd. Doç. Dr. Nevzat Uçtum Muhtar, Psk. Gözde Özer Danış, Yük. Hem. Nurten Dalgın

 1. ANKSİYETE BOZUKLUĞU TANISI ALAN KIZ ERGENLERDE PSİKODRAMANIN KAYGI DÜZEYİNE ETKİSİ

Hazırlayan: Özge Karakuş- İzmir-2018

Tez Danışmanı: Yük. Hem. Nurten Dalgın

Jüri Üyeleri: Psk. Zühal Yerlikaya, Prof. Dr. Aliye Mavili Aktaş, Prof. Dr. Figen Çulha Ateşçi

 1. ANNENİN KENDİLİK ALGISINA VE ANNELİK ROLÜNE PSİKODRAMANIN ETKİSİ

Hazırlayan: Özgen Çankal Seçil- İzmir-2018

Tez Danışmanı: Dr. A. Meral Genç

Jüri Üyeleri: Doç. Dr. Ejder Akgün Yıldırım, Psk. Bircan Kırlangıç Şimşek, Prof. Dr. Olcay Çam

 1. PSİKODRAMA UYGULAMALARININ ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE ÖZ-ŞEFKAT DÜZEYİNE ETKİSİ

Hazırlayan: Raziye Bilge Uzun- Ankara-2018

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Aliye Mavili Aktaş

Jüri Üyeleri: Prof. Dr. Arşaluys Kayır, Psk. Bircan Kırlangıç Şimşek, Doç. Dr. Özlem Sürel Karabilgin Öztürkçü

 1. ENGELLİ AİLELERİ İLE BİR PSİKODRAMA YOLCULUĞU

Hazırlayan: Şefika Günay- İzmir-2018

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Nalan Kalkan Oğuzhanoğlu

Jüri Üyeleri: Prof. Dr. T. Gül Şendil, Psk. Bircan Kırlangıç Şimşek, Prof. Dr. Osman Özdel

 1. YARATICILIK VE SPONTANLIK KONULU PSİKODRAMA UYGULAMASININ KADINLARIN ÇOCUKLARIYLA OLAN İLİŞKİLERİNE ETKİSİ

Hazırlayan: Şeyda Kara- İzmir-2018

Tez Danışmanı: Yük. Hem. Nurten Dalgın

Jüri Üyeleri: Uzm. Psk. Beyhan Coşkun, Prof. Dr. Aliye Mavili Aktaş, Doç. Dr. İnci Doğaner

 1. ANAOKULUNDA ÇOCUKLARI OLAN BİR GRUP ANNE İLE KADINLIK ROLLERİNİN FARKINDALIĞI AMAÇLI PSİKODRAMA ÇALIŞMASI

Hazırlayan: Zeynep Temizer Atalar- İstanbul-2018

Tez Danışmanı: Yrd. Doç. Dr. Nevin Eracar

Jüri Üyeleri: Prof. Dr. Arşaluys Kayır, SHU Tülin Kuşgözoğlu, Prof. Dr. Figen Çulha Ateşçi

 1. PSİKODRAMAYLA SPONTANLIK ÜZERİNE BİR DENEME

Hazırlayan: Gökhan Tekin- İzmir-2018

Tez Danışmanı: Psk. Dr. Ayşe Altan

Jüri Üyeleri: Psk. Behice Boran, Psk. Özlem Ulutaş Akarken, Prof. Dr. Olcay Çam

 1. OBSESİF KOMPULSİF BOZUKLUK TANISI İLE İZLENEN HASTALARDA PSİKODRAMANIN İYİLEŞME SÜRECİNE ETKİSİ

Hazırlayan: Zeynep Akalan Doğan- İstanbul-2018

Tez Danışmanı: Psk. Nalan Özçete

Jüri Üyeleri: Uzm. Dr. Nuşin Sarımurat Baydemir, Prof. Dr. Işıl Bulut, Prof. Dr. Osman Özdel

 1. YAKIN İLİŞKİLERDE SORUNLARLA BAŞ ETME BECERİLERİNE PSİKODRAMANIN ETKİSİ

Hazırlayan: Evrim Güroğlu, İzmir, 2019

Tez Danışmanı: Dr. A. Meral Genç

Jüri Üyeleri: Yrd. Doç. Dr. Nevin Eracar, Psk. Özlem Akarken, Doç. Dr. Özlem Sürel Karabilgin Öztürkçü

 1. PSİKODRAMA UYGULAMASININ MEME KANSERİ HASTALARINDA BEDEN İMAJI VE YAŞAM KALİTESİ ÜZERİNE ETKİSİ

Hazırlayan: Şennur Küçükçoban, Ankara, 2019

Tez Danışmanı: Psk. Bircan Kırlangıç Şimşek

Jüri Üyeleri: Prof Dr. Aliye Mavili Aktaş, Prof. Dr. Ejder Akgün Yıldırım, Yük. Hem. Nurten Dalgın

 1. PSİKODRAMANIN DEPRESİF BELİRTİLİ KADINLARDA İŞLEVSEL OLMAYAN TUTUMLAR VE RUMİNATİF DÜŞÜNME STİLİ ÜZERİNE ETKİSİ 

Hazırlayan: Bahar Yeşil Örnek, Malatya, 2019

Tez Danışmanı: Psk. Bircan Kırlangıç Şimşek

Jüri Üyeleri: Dr. Nuşin Sarımurat Baydemir, Yük. Hem. Nurten Dalgın, Uzm. Psk. Burak İsmanur.

 1. ZORUNLU TEDAVİ GÖREN BAĞIMLI HASTALARLA PSİKODRAMA 

Hazırlayan: Berna Beyhan, İstanbul, 2019

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Arşaluys Kayır ve Psk. Nalan Özçete

Jüri Üyeleri: Prof. Dr. Işıl Bulut, Uzm. Psk. Füruzan Yazıcı, Prof. Dr. Osman Özdel

 1. EVLİ KADINLARLA YAPILAN PSİKODRAMA ÇALIŞMASINDA PSİKODRAMANIN PSİKOLOJİK İYİ OLMA DÜZEYİNE ETKİSİ 

Hazırlayan: Burçin Kabadaş Er, İzmir, 2019

Tez Danışmanı: Dr. A. Meral Genç

Jüri Üyeleri: Yrd. Doç. Dr. Nevin Eracar, Psk. Dr. Ayşe Altan, Doç. Dr. Türkan Doğan

 1. PSİKODRAMANIN İNFERTİL KADINLARIN DEPRESYON, ANKSİYETE, UMUTSUZLUK, ALGILANAN STRES VE İNFERTİLİTEDEN ETKİLENME DURUMLARINA ETKİSİ

Hazırlayan: Candan Terzioğlu, Ankara, 2019

Tez Danışmanı: Psk. Bircan Kırlangıç Şimşek

Jüri Üyeleri: Doç. Dr. M. Can Ger, Uzm. Psk. Burak İsmanur, Yük. Hem. Nurten Dalgın

 1. YALNIZ YAŞAYAN KADINLARDA PSİKODRAMANIN KAYGI DÜZEYİNE ETKİSİ

Hazırlayan: Çiğdem Cura Yaygın, İzmir, 2019

Tez Danışmanı: Dr. A. Meral Genç,

Jüri Üyeleri: Yrd. Doç. Dr. Nevin Eracar, Doç. Dr. Özlem Sürel Karabilgin Öztürkçü, Doç. Dr. Türkan Doğan

 1. ÇOCUĞU TİP 1 DİYABET TANISI İLE İZLENEN ANNELERE UYGULANAN PSİKODRAMA GRUP TERAPİSİNİN ROL BECERİLERİNE VE UYUM SÜRECİNE ETKİSİ

Hazırlayan: Deniz Kaya Meral, İstanbul, 2019

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Ejder Akgün Yıldırım,

Jüri Üyeleri: Prof. Dr. Aliye Mavili Aktaş, Dr. M. Can Ger, Yük. Hem. Nurten Dalgın

 1. PSİKODRAMANIN AKADEMİSYENLERDE KAYGI DÜZEYLERİ VE STRESLE BAŞETME TARZLARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Hazırlayan: Esra Porgalı Zayman, Malatya, 2019

Tez Danışmanı: Psk. Bircan Kırlangıç Şimşek

Jüri Üyeleri: Yük. Hem. Emine Pişmişoğlu, Dr. Nuşin Sarımurat Baydemir, Uzm. Psk. Beyhan Coşkun

 1. İLKOKULA BAŞLARKEN UYUM SORUNU GÖRÜLEN ÇOCUKLARDA PSİKODRAMA’NIN AYRILIK KAYGISI ÜZERİNE ETKİSİ

Hazırlayan: Hüseyin Gürer, Malatya, 2019

Tez Danışmanı: Dr. A. Meral Genç,

Jüri Üyeleri: Yrd. Doç. Dr. Nevin Eracar, Psk. Dr. Ayşe Altan, Prof. Dr. Özden Üneri

 1. 6-7 YAŞ GRUBUNDAKİ UYUM SORUNU GÖSTEREN 1. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN DUYGUSAL, SOSYAL VE DAVRANIŞSAL SORUNLARININ PSİKODRAMAYLA ÇALIŞILMASI

Hazırlayan: İsmail Reyhani, Malatya, 2019

Tez Danışmanı: Dr. A. Meral Genç,

Jüri Üyeleri: Yrd. Doç. Dr. Nevin Eracar, Psk. Özlem Akarken, Doç. Dr. Özlem Sürel Karabilgin Öztürkçü

 1. PSİKODRAMANIN ŞİZOFRENİ HASTALARININ SOSYAL İŞLEVSELLİKLERİNE ETKİSİ

Hazırlayan: Murat Yatmaz, İstanbul, 2019

Tez Danışmanı: Psk. Behice Boran

Jüri Üyeleri: Psk. Dr. Nevzat Uçtum Muhtar, SHU. Tülin Kuşgözoğlu, Dr. Berna Gökengin

 1. YARATICI DRAMA LİDERLERİNİN DUYGULARINI İFADE ETME EĞİLİMLERİNE PSİKODRAMANIN ETKİSİ

Hazırlayan: Nilgün Atay, Ankara, 2019

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Bahar Gökler

Jüri Üyeleri: Uzm. Psk. Güzin Uğur Atalay, Doç. Dr. M. Can Ger, Prof. Dr. Ejder Akgün Yıldırım

 1. PSİKODRAMAYLA METASTATİK KANSER HASTALARINDA PSİKOLOJİK DAYANIKLIK YAŞAMIN ANLAMI, ÖLÜM KAYGISI, ACININ DÖNÜŞTÜRÜCÜ GÜCÜ VE YAŞAM KALİTESİNİN İNCELENMESİ

Hazırlayan: Songül Kamışlı, Ankara, 2019

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Bahar Gökler

Jüri Üyeleri: Prof. Dr. Ejder Akgün Yıldırım,  Uzm. Psk. Güzin Uğur Atalay, Doç. Dr. M. Can

Ger,

 1. PSİKODRAMA YAŞANTI GRUPLARINDA PROTAGONİST OYUNLARI İLE GRUBUN ORTAK TEMASININ TAKİBİ

Hazırlayan: Aslı Handan Avşar, İstanbul, 2019

Tez Danışmanı: Psk. Dr. Nevzat Uçtum Muhtar

Jüri Üyeleri: Prof. Dr. Işıl Bulut, Psk. Zühal Yerlikaya, Prof. Dr. Figen Çulha Ateşci

 1. YAŞLILIK VE PSİKODRAMA Hazırlayan: Buğda Savaşır Uluğ, İstanbul, 2019

Tez Danışmanı: Psk. Behice Boran

Jüri Üyeleri: Psk. Dr. Füruzan Yazıcı, Uzm. Psk. Güzin Uğur Atalay, SHU. Tülin Kuşgözoğlu

 1. KAYGI YOLCULUĞU: PSİKODRAMANIN PSİKOLOJİ ÖĞRENCİLERİNİN KAYGI DÜZEYLERİNE ETKİSİ

Hazırlayan: Duygu Kandemirci, İzmir, 2019

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Nalan Kalkan Oğuzhanoğlu

Jüri Üyeleri: Psk. Zühal Yerlikaya, Prof. Dr. M. Olcay Çam, Psk. Özlem Akarken

 1. DİJİTAL ORTAMDAKİ SOSYAL İLİŞKİLERİN FARKLI YAŞ GRUPLARINDA PSİKODRAMATİK GRUP TEKNİKLERİ İLE İNCELENMESİ, BİR SOSYOMETRİ ARAŞTIRMASI

Hazırlayan: Gülin Sever, İstanbul, 2019

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Ejder Akgün Yıldırım,

Jüri Üyeleri: Prof. Dr. Bahar Gökler, Dr. Hülya Deniz, SHU. Nazmiye Atalan

 1. BEN NEREYE AİDİM? SURİYE’DEN GÖÇ EDEN ERGENLERLE PSİKODRAMA

Hazırlayan: Pelin Özkan, İzmir, 2019

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Osman Özdel

Jüri Üyeleri: Prof. Dr. Arşaluys Kayır, Psk. Dr. Gözde Özer Danış, Psk. Barış Tok.

 1. ÖFKENİN RENGİ: SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİ İLE PSİKODRAMA ÇALIŞMASI

Hazırlayan: Pervin Doğan Göksel, İzmir, 2019

Tez Danışmanı: Uzm. Psk. Güzin Uğur Atalay

Jüri Üyeleri: Prof. Dr. Arşaluys Kayır, Prof. Dr. Olcay Çam, Psk. Dr. Gözde Özer Danış.

 1. KURUM BAKIMINDA OLAN KIZ ERGENLER İLE YAPILAN PSİKODRAMA ÇALIŞMASINDA NESNE İLİŞKİLERİ VE AKTARIM -KARŞI AKTARIM Hazırlayan: Selda Hüseyinoğlu, İstanbul, 2019

Tez Danışmanı: Dr. Hülya Deniz

Jüri Üyeleri: Prof. Dr. Işıl Bulut, Prof. Dr. Figen Çulha Ateşçi, Psk. Behice Boran.

 1. PSİKODRAMA UYGULAMASININ ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE PSİKOLOJİK İYİ OLUŞ DÜZEYİ ÜZERİNE ETKİSİ

Hazırlayan: Fadime Kaya, Kars, 2019

Tez Danışmanı: Dr. Hülya Deniz

Jüri Üyeleri: Prof. Dr. Nalan Kalkan Oğuzhanoğlu, Uzm. Psk. Füruzan Yazıcı, Prof. Dr. Özden Üneri.

 1. ANNELİK HALLERİ: BİR GRUP ANNENİN ANNELİK VE KADINLIK ROLLERİNE BAKIŞ AÇISI ÜZERİNDE PSİKODRAMANIN ETKİSİ 

Hazırlayan: Güliz Gülçin Çamaş, İstanbul, 2019

Tez Danışmanı: Psk. Nalan Özçete

Jüri Üyeleri: Dr. Berna Gökengin, Psk. Dr. Nevzat Uçtum Muhtar, SHU. Tülin Kuşgözoğlu.

 1. MULTİPL SKLEROZ YAKINLARININ PSİKODRAMA İLE DESTEKLENMESİ 

Hazırlayan: Esra Başöz Özden, İstanbul, 2019

Tez Danışmanı: Psk. Nalan Özçete

Jüri Üyeleri: Dr. Berna Gökengin, Psk. Dr. Nevzat Uçtum Muhtar, SHU. Tülin Kuşgözoğlu.

 1. FİBROMİYALJİ SENDROMU OLAN KADINLARLA YAPILAN PSİKODRAMA ÇALIŞMASI

Hazırlayan: Sevil Altınkılıç, İzmir, 2019

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Figen Çulha Ateşçi

Jüri Üyeleri: Doç. Dr. Özlem Sürel Karabilgin Öztürkçü, Prof. Dr. Aliye Mavili Aktaş, Psk. Barış Tok.

 1. ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE AFFETMEYE YÖNELİK PSİKODRAMA YÖNELİMLİ GRUP TERAPİSİ

Hazırlayan: Simel Parlak, İstanbul, 2019

Tez Danışmanı: Psk. Nalan Özçete

Jüri Üyeleri: Psk. Zühal Yerlikaya, Prof. Dr. Işıl Bulut, Prof. Dr. Figen Çulha Ateşçi,

234. BİR GRUP ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ İLE PSİKODRAMA:ERTELEME

Hazırlayan: Tuğba Durmuş, İzmir, 2019

Tez Danışmanı: Uzm. Psk. Güzin Uğur Atalay

Jüri Üyeleri: Prof. Dr. Arşaluys Kayır, Prof. Dr. Olcay Çam, Psk. Dr. Gözde Özer Danış.

 1. PSİKODRAMA GRUP TERAPİSİNİN OPİOİD BAĞIMLILIĞINDA REMİSYON VE DEPREŞME ÜZERİNE ETKİSİ

Hazırlayan: Tuğçe Toker Uğurlu, İzmir, 2019

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Nalan Kalkan Oğuzhanoğlu

Jüri Üyeleri: Psk. Zühal Yerlikaya, Prof. Dr. Olcay Çam, Psk. Özlem Akarken

 1. BİR GRUP EV KADINIYLA PSİKODRAMA ŞEFKATİNDE ÖZ-ŞEFKATE YOLCULUK

Hazırlayan: Setenay Özdan, Ankara, 2019

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Aliye Mavili Aktaş

Jüri Üyeleri: Uzm. Psk. Beyhan Coşkun, Yük. Hemş. Emine Pişmişoğlu, Uzm. Dr. Nuşin Sarımurat Baydemir

 1. ÜNİVERSİTE GENÇLERİNİN AİLE VE ARKADAŞ İLİŞKİLERİNE PSİKODRAMA YOLUYLA BAKIŞ

Hazırlayan: Ayça Yıldırım, Ankara, 2019

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Aliye Mavili Aktaş

Jüri Üyeleri: Uzm. Psk. Beyhan Coşkun, Yük. Hemş. Emine Pişmişoğlu, Uzm. Dr. Nuşin Sarımurat Baydemir

© 2022-23 Created by -N for İstanbul Psikodrama Derneği

X