close

Cart

Cart

YAYINLAR

DR. ABDÜLKADİR ÖZBEK PSİKODRAMA DERNEKLERİ FEDERASYONU EĞİTİCİLERİ TARAFINDAN YAZILAN ya da ÇEVRİLEN ESERLER

Aktaş, A. M. (2001). Küçük gruplar dinamikleri ve süreci. Ankara: Mustafa Kitabevi.

Ancelin, A. S. (1995). Psikodrama: Yöntemlerin bir özet sunumu. (A. Özbek, Çev.). Grup  Psikoterapileri Derneği Yayınları, No: 4. Ankara: Varan Matbaası.

Babaoğlu, A. N. (1998). Tanı ve terapide imgesel görüntü yaşantısı. İstanbul Psikoterapi ve Grup Terapileri Derneği Yayını: 1.

Babaoğlu, A. N. (2006). Psikoterapiler: Eğitim ve süpervizyonlar. İstanbul: Morpa.

Babaoğlu, A.N. (2011). Gizler ve gizemler.İstanbul: Mitra Yayınevi.

Baim, C., Burmeister, J. &  Maciel, M. (2013). Psikodrama: Kuram ve uygulamadaki  gelişmeler. (İ. Doğaner, Çev.). Ankara: Nobel Akademik yayıncılık.

Blatner, H. A. (1993). Psikodrama ile iletişim dünyamıza adımlar (G. Akçay, F. Aksoy, S.Azizoğlu, S. Erdal, G.N. Ergin, H. Kumbasar, A. Oral, S. Taylan, T. Yücat ve H.A. Yücel, Çev.). Grup Psikoterapileri Derneği Yayınları, No: 3. Ankara: Ertem Basın Yayın Ltd. Şti.

Bulut, I. & Kumbasar, H. (Yayına hazırlayanlar). (1998). XXII. Uluslar arası grup psikoterapileri kongre kitabı. Ankara: Türkiye Grup Psikoterapileri Derneği.

Çam,  O. & Engin, E. (2014). Ruh sağlığı ve hastalıkları hemşireliği bakım sanatı. (1.basım)  İstanbul: İstanbul Tıp Kitabevi.

Ceyhun, B. (1998). Grup psikoterapilerine giriş. Türkiye Grup Psikoterapileri Derneği Yayınları, No: 6. Ankara: Mediko Graphics.

Çevik, A., Ceyhun, B.& Gürcan, F. (yayına hazırlayanlar) (1988). Grup psikoterapileri: 1984-1987 Kongre ve sempozyum bildirileri [Kongre kitabı]. Ankara: Türkiye Grup Psikoterapileri Derneği.

Doğaner, İ. (2000). Deprem protagonistleri. Türkiye Grup Psikoterapileri Derneği Yayınları, No: 8. İzmir: Atadost Matbaası.

Doğaner, İ. (2003). Köstek mi destek mi? Yakın ilişkiler, iç ve dış dünyalar. İzmir: Atadost Yayınları: Ondokuz

Doğaner, İ. (2010) Bir ruh gezgininin serüvenleri. İzmir: Duvar Yayınları.

Eracar, N. (2013). Sözden Öte: Sanatla Terapi ve Yaratıcılık. İstanbul: 3 P Yayıncılık.

Franzke, F. (2001). Psikoterapide masallar. (İ.Doğaner, Çev. Ed.). İzmir: Anka Kitabevi.

Fontaine, P. (2013). Avrupa gözüyle psikodrama eğitimi. (2007). (Doğaner, İ., Çev. Ed.). İzmir: Ege Üniversitesi Basımevi.

Freud, S. (2001). Düşlerin yorumu I ve II. (E. Kapkın, Çev.). İstanbul: Payel Yayınevi.

Holmes, P., Karp, M. & Watson, M. (2013). Moreno’dan bu yana  psikodrama. (N. Muhtar Uçtum, Çev. Ed.). Ankara: Nobel Akademik yayıncılık.

Jung, C. G. (2007). İnsan ve sembolleri. (A. N. Babaoğlu, Çev.).İstanbul: Okuyan-us.

Karp, M., Holmes, P. & Tauvon, K.B. (2013). Psikodrama rehberi. (N. Kalkan Oğuzhanoğlu,Çev. Ed.). Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.

Kayır,  A.&  Özyıldırım İ. (2009). Vaginismusun grup içinde psikoterapisine psikodinamik açıdan bakmak. Cinsel İşlev Bozuklukları Özel Sayısı (A.Kayır, Ed). Türkiye Klinikleri2(4). 68-71

Kayır, A. Özyıldırım İ.(2010). A view on vaginismus in the context of persephone myth.(W.Scategni, S.Cavalitt o Eds). In: Myths, fairy tales, legends, dreams: Bridges beyond the conflicts. Italy:Franco Angeli, 158-173.

Kayır, A. ( 2013). Trainee’s anxiety to direct: Supervision as a journey from anxiety to curiousity. Eds: H.Krall,J.Fürst, P.Fontaine.In.Supervision in psychodrama: Experiential learning in psychotherapy and training. Deutsche: Springer VS.

Kayır, A. & Aslantaş Ertekin, B.(2013). Vaginismus ein geteiltes geheeimnis.psychodrama in der sexualtherapie. (C.Stadler, S.Spitzer-Prochazka, Eds).  Zeitschrift für Psychodrama und Soziometrie, 11(1), 51-69.

Kellermann, P.F.& Hudgins, M.K. (2013). Travmadan sağ kalanlarla psikodrama: Acıyı eyleme dökmek.(S. Ünal, Çev.). Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.

Kellermann, P.F. (2013). Psikodramaya derinlemesine bakış.(B, Gökler, I, Gökler Danışman, A, Mavili Aktaş,  Çev.ed.). Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.

Kırlangıç Şimşek, B. (2012). Yaratıcılık özgürlüktür. Ankara: Nobel Akademik yayıncılık.

Moreno, J. J. (2001). İçimizdeki müziği eylemek: Müzik terapisi ve psikodrama. (İ. Doğaner, Çev. Ed.). İzmir: Atadost Yayınları.

Moreno, Z., Dag Bolmkvist, L.& Rützel, T. (2013). Psikodrama: Artı gerçeklik ve iyileştirme sanatı (B. Şimşek, Çev.). Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.

Schützenberger, A. A. (1995). Psikodrama: Yöntemlerin bir özet sunumu. (A. Özbek, Çev.).(I., Bulut, A, Mavili Aktaş ve H., Kumbasar, Yayına Hazırlayanlar). Ankara:TürkiyeGrup Psikoterapileri Derneği Yayınları.

Schützenberger, A.A. (2011). Soy sendromu: Kuşakaşan terapi ve soyağacındaki gizli  bağlantılar. (İ. Doğaner, Çev.). İzmir: Duvar Yayınları Onüç.

Şimşek, B. K. (2004). Selvinin dalları. İstanbul: Galata Yayınları.

Şimşek, B, K. (2010) Üstün Dökmen’le nehirde psikodrama sandalıyla yolculuk.  Ankara: İzgören Yayınevi.

© 2022-23 Created by -N for İstanbul Psikodrama Derneği

X